Home New English–Irish Dictionary » NEID »
Search for a word in Irish or English.
Similar words: O · T · Tao · teo · tod
Start A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
New English–Irish Dictionary has an entry for to »
EXACT MATCHES IN ENGLISH—IRISH DICTIONARY
to, I prep. 1 a Chun + gen.; go dtí + nom.; chuig, do + dat. (Pron. forms of chun, chuig: sg. chugam, chugat, chuige m, chuici f; pl. chugainn, chugaibh, chucu). To go to Mass, dul chun (an) Aifrinn, chuig an Aifreann, go dtí an tAifreann. To go to school, to the fair, dul ar scoil, chun na scoile, ar an aonach, chun an aonaigh. To go to John’s house, dul tigh Sheáin. He went to France, to Ireland, chuaigh sé chun na Fraince, don Fhrainc, go hÉirinn. We came to a village, thángamar fhad le sráidbhaile. I went to the tailor, chuaigh mé chuig an táilliúir. From town to town, ó bhaile go baile. Trains to and from Derry, traenacha go Doire agus ar ais. b The road to Galway, an bóthar go Gaillimh. The road to ruin, bealach an aimhleasa. The road to the station, bóthar an stáisiúin. From here to Dundalk, as seo go Dún Dealgan. To wear a hat to town, hata a chaitheamh ag dul chun an bhaile mhóir. To horse! sa diallait! 2 a I dtreo. To the east, soir. To the right, to the left, ar dheis, ar clé. b He had his feet to the fire, bhí a chosa leis an tine aige. 3 Shoulder to shoulder, gualainn ar ghualainn. To fight man to man, a bheith ag troid fear ar an bhfear. He clasped her to his heart, theann sé lena chroí í. 4 (Of time) a Go. From morning to night, ó mhaidin go hoíche. From day to day, ó lá go lá. b Ten minutes to six, deich nóiméad don sé. It's only ten to, níl sé ach deich nóiméad roimhe. 5 a Wet to the skin, fliuch go craiceann. It was shaken to the foundation, croitheadh ó bhonn é. To see s.o. to the end of the street, duine a chomóradh go ceann na sráide. To this day, go dtí an lá atá inniu ann. To count up to ten, comhaireamh go dtí a deich. They were killed to a man, maraíodh go fiú an fhir iad. b He is generous to a fault, rófhial atá sé. To the number of twenty, suas go fiche. He paid to the last penny, d'íoc sé go fiú na pingine. Accurate to an ounce, cruinn go dtí an t-unsa. A year to the day, bliain cothrom (gan lá chuige ná uaidh). 6 a To that end, chuige sin; leis an gcuspóir sinn. To come to s.o.'s aid, teacht chun cuidithe le duine, i gcabhair ar dhuine. To sit down to table, suí chun boird. To sentence s.o. to death, breith báis a thabhairt ar dhuine. b To my sorrow, ar an drochuair dom féin. To the general surprise, rud a chur ionadh ar chách. 7 a To run to seed, dul chun síl. To go to ruin, titim chun raice, in ainriocht. To put s.o. to flight, an teitheadh a chur ar dhuine. He broke it to pieces, bhris sé ina phíosaí é. b To take her to wife, í a phósadh. 8 To take wine to one's dinner, fíon a ól le do dhinnéar. To sing to the violin, canadh i gcomhcheol le veidhlín. To the tune of the Coolin, le fonn, ar fhonn, na Cúilinne. 9 Charles brother to John, Séarlas deartháir do Sheán. Heir to s.o., to an estate, oidhre ar dhuine, ar eastát. Ambassador to the King of England, ambasadóir chuig Rí Shasana. He is secretary to the minister, tá sé mar, ina, rúnaí ag an aire. 10 a (Effecting a comparison) Superior to s.o., (i) os cionn duine; (ii) níos fearr ná duine. That is nothing to what I have seen, ní fiú trácht air sin le taobh, le hais, a bhfaca mise. I prefer walking to cycling, is fearr liom an choisíocht ná an rothaíocht. b Three is to six as six is to twelve, is ionann comhréir idir a trí agus a sé agus idir a sé agus a dó dhéag. Six votes to four, sé vóta in aghaidh ceithre cinn. Three goals to nil, trí chúl in aghaidh neamhní. I will bet you ten shillings to one, cuirfidh mé deich scilling leat in aghaidh do scillinge. One house to the square mile, teach in aghaidh gach míle chearnaigh. Thirteen to the dozen, trí cinn déag sa dosaen. 11 To all appearances, de réir gach cosúlachta. I wrote to his dictation, scríobh mé mar a dheachtaigh sé. To my knowledge, go bhfios dom. To the best of my remembrance, ar feadh mo chuimhne. 12 (Introducing object of honour) Hail to thee! is é do bheatha! To build an altar to s.o., altóir a thógáil le hurraim do dhuine. To drink to s.o., sláinte duine a ól. To reply to s.o., duine a fhreagairt. 13 a (Concerning) What do you say to that? cad deirir leis sin? What do you say to my suggestion? céard é do mheas ar an rud a mhol mé? That's all there is to it, sin a bhfuil le rá faoi. There's nothing to it, ní fiú trácht air. b (On bill) To repairing boiler, as coire a dheisiú. 14 (Corresponding to a dative) Do; pron. forms: sg. dom, duit, dó m, di f; pl. dúinn, daoibh, dóibh. a To give sth. to s.o., rud a thabhairt do dhuine. To whom did you give it? cé dhó ar thug tú é? The man I gave it to, an fear ar thug mé dó é. What is that to you? cad é sin duitse? What is my life to me? cad é domsa mo bheo? I said to myself . . ., arsa mise liom féin ... A room to myself, seomra dom féin. b Favourable to s.o., fabhrach do dhuine. Good to all, go maith don saol, do chách. Kind to me, lách liom. His duty to his country, a dhualgas i leith a thíre. c Known to them, to me, ar eolas acu, ar m'eolas. II   to, With the infinitive. 1 a (Purpose, result) He came to see me, tháinig sé ag amharc orm, do m'fheiceáil; chun, d'fhonn, mé a fheiceáil. I gave him sixpence to go away, thug mé réal dó as imeacht. We must eat (in order) to live, caithfimid greim a ithe más linn bheith beo, le bheith beo. So to speak, mar a déarfá. I have not done anything to anger him, ní dhearna mé a dhath a chuirfeadh fearg air. b He is happy to do it, áthas atá air a dhéanamh. He will be glad to see you, beidh lúcháir air tú a fheiceáil. Ready to listen, sásta éisteacht, réidh chun éisteachta. She is old enough to marry, to go to school, tá aois a pósta aici, tá sí in aois scoile. You are foolish to believe it, tá tú amaideach má chreideann tú é, agus a chreidiúint. What a queer chap to be a professor, nach greannmhar an mac é le bheith ina ollamh. Good to eat, maith le n-ithe. Too hot to drink, ró-the le n-ól. c (i) To hear him speak you would think . . ., shílfeá óna chuid cainte go . . . To look at her one would never imagine that.. ., le hamharc uirthi is beag a shílfeá go. . . (ii) (Expression of subsequent fact) He woke to find the lamp still burning, dhúisigh sé go bhfuair an lampa fós ar lasadh. He left the house, never to return, d'fhág sé an teach gan filleadh i ndán dó. 2 (Inf. with adjectival function) a I have a letter to write, tá litir le scríobh agam. I have a lot to do, tá mórán le déanamh agam. It is nothing to speak of, ní fiú trácht air. There is not a crumb to be had, níl greim le fáil. There is no one to do it, níl aon duine ann lena dhéanamh. There is no one to see us, níl aon duine a d'fheicfeadh sinn. He is not a man to forget his friends, ní fear é a ligfeadh a chairde chun dearmaid. He is not a man to be trusted, ní fear é atá iontaofa. He was the first to complain, ba é ba thúisce a rinne gearán. He was the first to arrive, ba é an chéad duine a tháinig. House to be sold, teach le díol. The Irish Plato is still to be, níor rugadh Plátón na hÉireann go fóill; tá Plátón na hÉireann fós gan teacht. b He has a tendency to do it, tá claonadh chun a dhéanta aige. He has no desire to drink, níl fonn ar bith óil air. This is the time to do it, anois an t-am lena dhéanamh. 3 (Inf. with substantial function) To go up and to come down, dul suas agus teacht anuas. To lie is shameful, rud náireach an bhréag. It is better to do nothing, is fearr gan dada a dhéanamh. 4 (Infinite clause) I wish him to do it, b'fhearr liom go ndéanfadh sé é. You would like it to be true, ba mhaith leat a bheith fíor. 5 (Expressing futurity, obligation) (In headline) Two men to be hanged, beirt fhear le crochadh. 6 (With ellipsis of the verb) I did not want to go there, but I had to, níor mhaith liom dul ansin, ach b'éigean dom é. Take it; it would be foolish not to, glac é; bheadh sé amaideach agat gan a ghlacadh, gan a dhéanamh. You ought to, ba chóir duit é. I want to, ba mhaith liom é. III   to, adv. (Stressed) 1 Ship moored head to, soitheach feistithe as a ceann. To put the horses to, na capaill a ghabháil. He came to, tháinig sé chuige féin. Leave the door to, fág an doras dúnta. 2 To and fro, anonn agus anall. To go to and fro, teacht agus imeacht. To walk to and fro, siúl suas is anuas.
PHRASES IN ENGLISH—IRISH DICTIONARY
To eat two at a time, péire a ithe le chéile, ag an am (céanna).
(Of ship) To be aback, an ghaoth a bheith ina haghaidh.
To abandon ship, an long a fhágáil.
To abandon oneself to drink, ligean leat féin leis an ól.
F: To abase s.o., leagan a bhaint as duine.
To lie (late) abed, codladh go headra.
To abet a person in a crime, duine a spreagadh, a ghríosú, chun coire.
Jur: To aid and abet a person, cabhrú agus neartú le duine.
(Of pers., thg.) It is abhorrent to me, tá gráin agam air.
It is abhorrent to, from, the constitution, níl sé ag cur leis an mbunreacht.
To abide at, in, a place, cónaí, bheith i do chónaí, in áit.
To abide by a promise, seasamh do ghealltanas, gealltanas a chomhlíonadh.
To abide by a resolve, coinneáil le rún.
To abide the test, an triail a sheasamh.
To abide one's time, fanacht le faill.
According to his ability, de réir a acmhainne.
He did it to the best of his ability, rinne sé é chomh maith is bhí ar a chumas.
To live in abject poverty, maireachtáil go fíorbhocht; bheith ar maos i mbochtaineacht.
To be able to do sth., bheith in inmhe, in ann, rud a dhéanamh.
I am able to do it, tig liom a dhéanamh.
Better able to do it, níos fearr chun a dhéanta.
Able to pay, in acmhainn íoctha.
Jur: Able to inherit property, dleachtach chun oidhreachta.
To go aboard, dul ar bord.
To take up one's abode in the country, dul a chónaí sa tuaith.
To stroll about, siúl thart.
To walk about the streets, siúl ar fud na sráideanna.
To do something turn (and turn) about, sealaíocht f, uainíocht f, a dhéanamh.
To turn something about, rud a iompú thart, a chasadh thart.
To turn about, iompú thart, casadh thart.
To quarrel about something, bheith in achrann faoi rud.
To be uneasy about s.o., bheith imníoch faoi dhuine.
To be about to do something, bheith ar tí rud a dhéanamh.
What were you about to say? céard a bhí tú ag brath a rá?
To send a person about his business, an bóthar a thabhairt do dhuine.
To be above (all) suspicion, bheith os cionn amhrais.
To play fair and above-board, imirt go macánta cneasta; bheith ionraic.
To abrade sth., rud a chaitheamh le cuimilt.
To come abreast of a car, teacht aníos cothrom le carr.
To walk abreast, siúl taobh le taobh.
To be abreast with, of, the times, coinneáil suas le cúrsaí nua-aimseartha.
To live abroad, cónaí thar lear.
To absent oneself, fanacht as láthair (from, ó).
It is absolutely forbidden to..., tá dianchosc ar ....
To absolve a person from a sin, aspalóid f a thabhairt do dhuine i bpeaca.
To absorb a shock, buille a mhaolú.
To become absorbed in sth., éirí gafach le rud.
To abstain from meat, troscadh ar fheoil; tréanas a dhéanamh.
To abstract s.o.'s attention from sth., umhail duine a thógáil de rud.
To remedy an abuse, deireadh a chur le míchleachtadh.
PHRASES IN ENGLISH—IRISH DICTIONARY
F: To adjourn to a place, dul go dtí áit. We'll adjourn to the room, rachaimid chun an tseomra.
Have you ever known me to tell a lie? an bhfuair tú riamh bréagach mé? He had never been known to laugh, ní fhacthas riamh ag gáire é.
About this website | How to use this website | Feedback | Accessibility | Plugins and widgets | Website App | Grammar Wizard | News