Home New English–Irish Dictionary » NEID »
Search for a word in Irish or English.
Similar words: accent · accost · amount · count · accountant
Start A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
New English–Irish Dictionary has an entry for account »
EXACT MATCHES IN ENGLISH—IRISH DICTIONARY
account1, s. 1 Cuntas m. To cast an account, cuntas a áireamh. 2 a Com: Fin: Cuntas. Detailed account, mionchuntas. Accounts payable, cuntais iníoctha. Accounts receivable, cuntais fála. Current account, cuntas reatha. My bank account, mo chuntas sa bhanc. To settle an account, scór, cuntas, a ghlanadh. To keep  the accounts, na cuntais a choinneáil. In account with s.o., i gcuntas le duine. To pay ten pounds on account, deich bpunt a íoc mar chuid den chuntas, mar ghlasíoc, ar chuntas. On, for, account of s.o., thar cheann duine; ar son duine. b Bille m. Account of expenses, bille an chostais. c He found his own account in it, chuaigh sé ar sochar dó. To turn, put, a thing to account, leas m, tairbhe f, buntáiste f, a bhaint as rud. To turn sth. to the best account, a mhór a dhéanamh de rud. He can turn everything to account, is féidir leis tairbhe a bhaint as gach aon rud; dhéanfadh sé fíon as uisce na gcos. d To call s.o. to account (for sth. for doing sth.), míniú m, cuntas, a iarraidh ar dhuine. To bring s.o. to account, duine a thabhairt chun cúitimh. He has gone to his account, tá sé ar shlua na marbh, in áit na fírinne. To give account of sth., údar m, fáth m, a chur le rud. F: He gave quite a good account of himself, rinne sé gnóthaí maithe; chruthaigh sé go maith. 3 a Person of high account, duine mórluachach. He is of little account, is beag le rá é. He is of no account, is cuma ann nó as é. To make little account of sth., a bheag a dhéanamh de rud. He is held in account, tá meas mór air; tá urraim mhór dó. To take sth. into account, to take account of sth., rud a chur san áireamh. To leave sth. out of account, to take no account of sth., rud a fhágáil as an áireamh. b On account of it, dá thairbhe, mar gheall air, as a shiocair. I was nervous on his account, bhí mé imníoch faoi. On account of the war, as siocair, de bharr, an chogaidh. On every account, ar gach slí, bealach. On no account, ar chuntar ar bith; ar a bhfaca tú riamh. c He did it on his own account, rinne sé é as a stuaim féin, ar a chonlán féin. 4 Cuntas m, tuairisc f. To give an account of sth., cuntas a thabhairt ar rud. To give an account of the position of affairs, léiriú a dhéanamh ar na gnóthaí. He gave an account of himself, (i) thug sé cuntas ina ghníomhartha, ina chuid oibre; (ii) thug sé tuairisc ar a cháilíocht. By his own account, (i) de réir a chuid cainte féin; de réir mar a deir sé féin; (ii) más fíor dó féin; más cóir aird a thabhairt air. By all accounts, de réir gach scéil, gach tuairisce.
account2, v.tr. & ind.tr. 1 Pred. To account s.o. a scholar, meas scoláire a thabhairt ar dhuine. He accounts himself lucky, tá an t-ádh air, dar leis. 2 a To account for sth., rud a mhíniú. He must account for his conduct, caithfidh sé míniú a thabhairt ar a ghníomhartha. To account for a sum of money, cuntas a thabhairt in airgead. b I can't account for it, ní thuigim é; ní féidir liom a mhíniú. There is no accounting for tastes, ní lia duine ná barúil; beatha duine a thoil. c F: To account for (=kill) s.o., duine a chur i leataobh; cos i bpoll a chur le duine.
RELATED MATCHES IN ENGLISH—IRISH DICTIONARY
PHRASES IN ENGLISH—IRISH DICTIONARY
The accounting department, roinn na gcuntas.
Bank account, cuntas m bainc.
Banking account, cuntas m bainc.
Account book, leabhar cuntais.
To charge an expense on, to, an account, costas m a chur ar chuntas.
We must take all the circumstances into account, caithfidh muid gach taobh den scéal a chur san áireamh.
Com: Control accounts, cuntais rialacháin.
F: To cook the accounts, cúbláil, caimiléireacht, a dhéanamh ar na cuntais.
Cooking of accounts, cúbláil cuntais.
Bank: Current account, cuntas m reatha.
To cater sth. to the debit (-side) of an account, suim a chur chun dochair an chuntais.
Debtor and creditor account, cuntas na bhfiach agus an chairde, cuntas fiachóra agus creidiúnaigh.
Deposit account, cuntas m taisce.
A detailed account, mionchuntas m.
Discrepant account, cuntais nach mbeadh ag teacht le chéile.
It is an account of actual experience, cuntas é ón duine a ghabh tríd.
Final accounts, cuntais deiridh, chríochnaitheacha.
The account was given in full in the paper, tugadh an cuntas ar a fhad agus ar a leithead sa pháipéar.
Garbled account, camscéal; cuntas éithigh.
Half-yearly account, cuntas leathbhliantúil.
Com: Group interpretations of the various accounts, léirmhíniú na gcuntas éagsúil.
On account of the irrevocability of the decision, de bhrí nach féidir an bhreith a athrú.
To look over an account again, cuntas a athscrúdú.
I am nervous on his account, tá imní orm faoi.
An account of . . ., cuntas ar . . .
Com: Open account, cuntas m ar oscailt.
Com: To open an account in s.o.'s name, cuntas a oscailt in ainm duine.
By order and for account of s.o., ar ordú agus ar chuntas duine.
He is five pounds out (in his accounts), tá cúig phunt d'earráid ina chuntas.
He overdrew his account, rinne sé rótharraingt ar a chuntas.
F: To put paid to s.o.'s account, an scór a ghlanadh le duine.
To pay money into an account, airgead a chur i gcuntas.
Payment on account, glasíocaíocht; íocaíocht ar chuntas.
On the plus side of the account, ar thaobh an fháltais (de chuntas).
Presentation of accounts, tíolacadh cuntas.
Put it down to my account, cuir sa leabhar orm é.
To render an account of sth., cuntas a thabhairt i rud.
Com: To render an account to s.o., cuntas a chur chuig duine.
'As per account rendered' 'to account rendered', 'de réir an chuntais a cuireadh chugaibh'.
He gave a satisfactory account of his movements, chuir sé fáth le gach a ndearna sé, thug sé cuntas dealraitheach ar a imeachtaí.
To settle an account, cuntas a ghlanadh.
To let an account stand over, ligean le cuntas; cuntas a chur ar cairde.
Com: Statement of account, ráiteas cuntais.
To give an account of his stewardship, cuntas a thabhairt ina mhaoracht.
The accounts are straight, tá na cuntais mar is ceart.
Summary account, cuntas achomair.
These accounts do not tally, níl na cuntais seo ag teacht le chéile.
His account of what transpired, a thuairisc ar ar tharla.
Uncoloured account of sth., cuntas lom, gan chor, ar rud.
About this website | How to use this website | Feedback | Accessibility | Plugins and widgets | Website App | Grammar Wizard | News