Home New English–Irish Dictionary » NEID »
Search for a word in Irish or English.
Similar words: ón · aon · con · don · eon
Start A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
New English–Irish Dictionary has an entry for on »
EXACT MATCHES IN ENGLISH—IRISH DICTIONARY
on. I prep. Ar (Pron. forms: sg. orm, ort, air ( m ), uirthi ( f ); pl. orainn, oraibh, orthu). 1 a To tread, walk, on sth., siúl ar rud. On the Continent, ar an Mór-Roinn. On the high seas, ar an mórmhuir. On shore, ar talamh. He came on foot, tháinig sé de shiúl a chos. On horseback, ar mhuin capaill. b (Member of) He is on the committee, duine den choiste é. He is on the staff, tá sé ar an bhfoireann. To be on a newspaper, bheith ag obair do nuachtán. 2 a Hanging on the wall, ar crochadh ar an mballa, leis an mballa. He had no shoes on his feet, ní raibh aon bhróg ar a chois. Have you any money on you? an bhfuil aon phingin airgid ar iompar agat? To play on a violin, seinm ar veidhlín. On page four, ar leathanach a ceathair. b (Proximity) (i) House on the main road, teach ar thaobh an bhealaigh mhóir. (ii) Just on a year ago, beagnach bliain ó shin. 3 (Direction) a To jump on (to) the table, léim (suas) ar an mbord. On (to) the shore, isteach ar an gcladach. Room that looks on (to) the street, seomra a bhfuil a aghaidh ar an tsráid. b On the right, left, ar dheis, ar clé. On this side, ar an taobh seo abhus. c (Towards) Marching on Dublin, ag máirseáil ar, i dtreo, Bhaile Átha Cliath. To smile on s.o., miongháire a dhéanamh le duine. To turn one's back on s.o., do chúl a thabhairt le duine. d To serve a writ on s.o., eascaire a sheirbheáil ar dhuine. To leave one's card on s.o., do chárta a fhágáil ag duine. 4 (Basis, ground) It is based on the truth, tá bunús fírinne leis. I have it on good authority, tá urra mhaith agam leis. To act on the advice of . . ., beart a dhéanamh de réir chomhairle . . . He was arrested on a charge of murder, tógadh é agus cuireadh síos dúnmharú dó. On penalty of death, faoi phionós báis. On an average, ar meán. To borrow money on security, iasacht airgid a fháil ar bhannaí. To retire on pension, dul amach ar pinsean. Dependent on . . ., ag brath ar . . .; i muinín ... On condition that..., ar acht go ...; ar chuntar go . . . To buy sth. on good terms, rud a cheannach i saorchonradh. 5 (In expression of time) a On Sunday, Dé Domhnaigh (seo chugainn, seo caite). He works on Sundays, bíonn sé ag obair Dé Domhnaigh. On the following day, an lá arna mhárach. On the evening of the first of May, tráthnóna lá Bealtaine. On May the third, (ar) an tríú lá de Bhealtaine. b On a warm day like this, lá te mar atá inniu ann. On certain days, laethanta áirithe. On and after the fifteenth, an cúigiú lá déag agus uaidh sin amach. On or about the twentieth, i dtrátha an fichiú lá. On that occasion, an uair sin. On his majority, ar theacht in aois dó. On my arrival, ar theacht dom. On the way, faoi bhealach. On application, ach a iarraidh. On examination of it, nuair a scrúdaíodh é. On the delivery of the letter, nuair a seachadadh an litir. c On (my) entering the room, ar mo dhul isteach sa seomra. d On time, on the minute, ar bhuille an chloig; ar an sprioc. 6 a (Manner) On this wise, ar an gcaoi seo. b (With adj.) He bought it on the cheap, fuair sé saor é; fuair sé aisce ann. On the sly, gan fhios. 7 (State) On sale, ar díol. On tap, ar tarraingt. On fire, trí thine. 8 (Concerning) A lecture on history, léacht ar an stair. A book on Dublin, leabhar faoi Bhaile Átha Cliath. Inquiry on sth., fiosrú faoi rud. She congratulated him on his appointment, mhair sí an post dó. Keen on sth., leata ar; dúilmhear i. He is mad on her, tá sé sa chiall is aigeantaí aici. 9 (Engaged upon) On business, le gnóthaí. On a pilgrimage, ar oilithreacht. On holiday, ar saoire. Working on a book, ag gabháil de leabhar; ag scríobh leabhair. 10 Have pity on him, bíodh trua agat dó. Its effect on him, mar a chuaigh sé dó. An attack on s.o., ionsaí ar dhuine. This round (of drinks) is on me, ormsa an deoch seo. 11 To live on one's private income, bheith beo ar theacht isteach ó do chuid airgid féin. Many live on less than that is iomaí duine ag maireachtáil ar chuid is lú ná sin. 12 (Added to) Disaster on disaster, tubaiste ar mhuin tubaiste. II adv. 1 a To put on the cloth, an t-éadach a chur ar an mbord. To put on the pot, an pota a chur síos. Th: (Of actor) To be on, bheith ar an ardán, b To put on one's clothes, do chuid éadaí a chur ort. He had his boots on, bhí a bhróga air. What had he got on? cén t-éadach a bhí air? On with your coat! gread ort do chóta! 2 Work on, read on! oibrigh leat, léigh leat! Go on! lean leat! He worked on and on, d'oibrigh sé leis gan stad. And so on, agus eile; agus mar sin de. 3 (Towards) She was broadside on to the shore, a taobh a bhí le cladach. To keep an airship nose on to the wind, bád aeir a choinneáil agus a soc sa ghaoth. 4 (In expression of time) a Later on, tamall ina dhiaidh sin. From that day on, ón lá sin amach. From now on, feasta. S.a. NOW III. Well on in April, amach san Aibreán. Well on in years, anonn go maith in aois. b P: He was a bit on, bhí braon ar bord aige; bhí sé súgach. c P: To have s.o. on, cleas a imirt ar dhuine, mealladh a bhaint as duine. 5 To turn on the tap, an sconna a oscailt. 'On,' 'oscailte'. The machine was on, bhí an t-inneall ag gabháil. The brakes were on, bhí na coscáin teannta. The play is on, tá an dráma ar obair. On with the dance! ar aghaidh leis an damhsa! What's on at the theatre? céard atá ar bun san amharclann? What's on tonight? (i) cad é a bheas ar cois anocht? (ii) cad é a bheifear a dhéanamh anocht? Have you anything on this evening? an mbeidh rud ar bith ar bun anocht agat? 6 F: a I'm on (for it)! beidh mé ann! I'm not on! fágtar mise as! b To be on to sth., rud a thuiscint; dul amach ar rud. They were on to his little game, d'aithin siad an cleas beag a bhí aige. c I was on to him on the phone this morning, bhí mé ag caint leis ar an nguthán maidin inniu. The guards are on to him, tá na gardaí ar a dhroim. d He is always on to me, tá sé i gcónaí sáite asam. 7 On and off, anois is arís.
PHRASES IN ENGLISH—IRISH DICTIONARY
To abut sth., to abut on, against, sth., bheith teoranta le rud.
Const: To abut on, against, a wall, teagmháil le balla.
To accompany a person on the piano, duine a thionlacan ar an bpianó.
To pay ten pounds on account, deich bpunt a íoc mar chuid den chuntas, mar ghlasíoc, ar chuntas.
On, for, account of s.o., thar cheann duine; ar son duine.
On account of it, dá thairbhe, mar gheall air, as a shiocair.
I was nervous on his account, bhí mé imníoch faoi.
On account of the war, as siocair, de bharr, an chogaidh.
On every account, ar gach slí, bealach.
On no account, ar chuntar ar bith; ar a bhfaca tú riamh.
He did it on his own account, rinne sé é as a stuaim féin, ar a chonlán féin.
To act (up)on the brain, gníomhú ar, dul i gcion ar, an inchinn.
On active service, ar fianas.
He is adamant (on this point), tá sé chomh dáigh le carraig chloiche (faoi seo).
Keep on adding to it, bí ag cur ina cheann.
Advance on security, réamhíoc ar bhannaí.
He advanced on me (threateningly), rinne sé anall (anuas, etc.) orm.
v.i. & pr.To adventure (oneself) (up)on an undertaking, dul i bhfiontar le gnó.
To act on s.o.'s advice, comhairle duine a dhéanamh.
At, by, on, under, s.o.'s advice, ar comhairle duine.
To advise s.o. on a question, eolas a thabhairt do dhuine ar cheist.
Evidence taken on affidavit, fianaise mhionnscríbhinne.
To put an affront on s.o., to offer an affront to s.o., masla cainte a thabhairt do dhuine; lasadh a bhaint as duine.
On and after the first of the month, ar an gcéad lá den mhí agus uaidh sin amach.
I saw him on Tuesday afternoon, chonaic mé tráthnóna Dé Máirt é.
To be agreed (with s.o.) (on, about, sth.), bheith aontaithe, ar aon intinn le duine (faoi rud).
To go on ahead, imeacht ar dtús.
(You) go on ahead (of us), ar aghaidh leat romhainn.
F: I can't live on air, ní thig liom bheith beo ar an ngaoth.
To walk on air, bheith ag aoibheall.
To be on the air, bheith ar an raidió.
His speech will be put on the air, craolfar a chuid cainte.
He gives himself, puts on, airs, bíonn éirí in airde ag cur as dó.
He put on airs with me, rinne sé duine mór de féin os mo choinne; bhí sé ag cur gothaí air féin liom.
He was on the alert, bhí sé san airdeall; bhí sé ar a chorr.
To keep s.o. on the alert, duine a choinneáil ar a fhaichill.
(Of pers.) He alighted on his feet, tháinig sé chun talaimh ar a dhá chois.
To put s.o. on (short) allowance, a chuid a chumadh le duine.
He laid his ambitions on the altar, thug sé cúl lena mhian (ar mhaithe le cúis, etc.).
To come on alternate days, teacht gach dara, gach re, lá.
On the analogy of..., ar chosúlacht..., ar mhúnla ..., ar analach ....
To animadvert on s.o.'s action, achasán a thabhairt do dhuine faoina ghníomh; a ghníomh a chasadh le duine.
I did not count on his antagonism, níor shamhail mé gur i m'aghaidh a bheadh sé.
F: He has a new book on the anvil, tá leabhar nua sna fonsaí tógála, ar na bacáin, aige.
He hadn't any luck from that on, ní raibh lá den ádh air uaidh sin amach.
Winter is coming on apace, tá an geimhreadh sa mhullach orainn.
To appear on the stage, teacht ar an ardán.
Complete list on application, an liosta iomlán le fáil ach é a iarraidh.
To approach s.o. on the subject of . . ., dul chun cainte le duine faoi . . .
Com: Goods on approbation, F: on appro., earraí ar triail.
PHRASES IN ENGLISH—IRISH DICTIONARY
On my bended knees, ar mo dhá ghlúin. He went down on his knees, chaith sé é féin ar a dhá ghlúin.
Creidim ionat
About this website | How to use this website | Feedback | Accessibility | Plugins and widgets | Website App | Grammar Wizard | News