Home New English–Irish Dictionary » NEID »
Search for a word in Irish or English.
Similar words: feor · fíor · fir · fír · fo
Start A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
New English–Irish Dictionary has an entry for for »
EXACT MATCHES IN ENGLISH—IRISH DICTIONARY
for1, prep. I 1 a (i) (Representing) One of the members for Kerry, duine de theachtaí Chiarraí. Tp: A for Andrew, A, Aindrias. (ii) (Instead of) To act for s.o., gníomhú thar cheann duine, in ionad duine. He is writing for me, tá sé ag scríobh thar mo cheann. He took me for my brother, thóg sé in amhlachas mo dhearthár mé. He wore a flour-bag for a shirt, bhíodh mála plúir mar léine air. The part for the whole, an chuid ar son an iomláin. b (Introducing predicative complement) He wants her for his wife, ba mhaith leis aige mar bhean í. He was sold for a slave, díoladh ina dhaor é. He was left for dead, fágadh amhail marbh é. c (In requital of) He was paid for his services, díoladh as a sheirbhís é; cúitíodh a sheirbhís leis. d (In exchange for) To exchange one thing for another, rud a mhalartú ar rud eile. An eye for an eye, súil i ndíol súile. To sell sth. for ten pounds, rud a dhíol ar dheich bpunt. 2 a (In favour of) He is for free trade, tá sé i leith, i bhfabhar na saorthrádála. Are you for staying here? an bhfuilir i bhfabhar fanacht anseo? Who is for me? cé tá liom? The exchange is for us, tá rith na malairte linn. b It is not for you to blame him, ní leatsa an milleán a chur air; ní duitse is dleacht é a cháineadh. 3 a (Purpose) What for? céard le haghaidh? cad chuige? What's that gadget for? cad chuige an gléas sin? Garments for men, éadaí fear. For sale, le díol. To play for money, airgead a imirt, imirt ar airgead. For example, mar shampla. P: He's for it, he's in for it, tá a phosóid gléasta roimhe; tá sé faoina chomhair. He went out for water, chuaigh sé amach faoi dhéin, i gcoinne, uisce. b (Because of) To marry s.o. for his money, duine a phósadh ar mhaithe lena chuid airgid. He was appointed for his knowledge of Irish, fostaíodh é de bharr a chuid Gaeilge. To choose s.o. for his ability, duine a thoghadh ar a éifeacht. To jump for joy, bheith ag léimneach le háthas. I am not the better for it, ní fearrde mé é. 4 (Direction) a Ship bound for America, long ag triall ar Mheiriceá. The trains for Dublin, na traenacha go Baile Átha Cliath. Train for Dublin, traein Bhaile Átha Cliath. b His feelings for you, a mheon chugat. His affection for you, an dáimh, lé, bá, atá aige leat. 5 (Extent in space) The road is lined with trees for two miles, tá crainn ar gach taobh den bhóthar ar feadh dhá mhíle slí. There is no house for a mile around, níl teach i ngiorracht míle dhúinn. 6 (Extent of time) a (Future) I am going to London and I'll stay there for a week, beidh mé ag dul go Londain agus fanfaidh mé ann ar feadh seachtaine. He will be away for another year, beidh sé as baile go ceann bliana eile. He won’t be back for a week, ní bheidh sé ar ais go ceann seachtaine. Food for a week, lón seachtaine. b (Past) He was away for a fortnight, bhí sé as baile ar feadh coicíse; bhí sé coicís as baile. He stayed there for another week, d'fhan sé ann go ceann seachtaine eile. I have not seen him for three years, ní fhaca mé le trí bliana é; tá trí bliana ann ó chonaic mé é. I have not seen you for a long time, is fada nach bhfaca mé thú. c I have been here for three days, táim anseo le trí lá. I had known him for years, bhí aithne agam air leis na blianta roimhe sin, I have been living here for three months, táim trí mhí i mo chónaí anseo. 7 (Intention, destination) a Do(pron. forms: dom, duit, dó m, di f; dúinn, daoibh, dóibh). This box is for you, is duitse an bosca seo. A cake had been set aside for me, bhí císte curtha i leataobh dom. He made a name for himself, shaothraigh sé clú dó féin. Here is news for you!, seo scéal nua dhuit! He writes for the papers, scríobhann sé do na, sna páipéir (nuachta). b This is your task for tomorrow, seo é an cúram a bheidh amárach ort. 8 To care for s.o., cion a thabhairt do dhuine. Eager for praise, cíocrach chun molta. Good for a cold, go maith chuig slaghdán. Too beautiful for words, breá thar na bearta. It is time for school, tá sé in am scoile. Oh! for a draught of wine! trua gan deoch fíona agam! Now for it! seo chuige! 9 a (With regard to) As for him . . ., maidir leis sin... As for that..., chomh fada leis sin de ... He is big for his age, tá sé mór ina aois. See for yourself!, feic féin! Examine it for yourself, scrúdaigh féin é. b (In spite of) For all that, ar a shon sin (agus eile), tar éis an tsaoil. For all that you should have let me know, ar a shon sin agus eile bhí sé ceart agat é a insint dom. For all that he is so wealthy..., dá shaibhre é... c (Owing to) But for her I should have died, murach í, bhíos caillte. d (Considering) For all the use he is he might as well go, ar scáth a bhfuil de mhaith ann bheadh sé chomh maith dhó imeacht. e (Corresponding to, in opposition to) Translate word for word, aistrigh focal ar fhocal. Pound for pound I am richer than he, punt ar phunt is saibhre mise ná é. For one enemy he has a hundred friends, in aghaidh gach aon namhad dá bhfuil aige tá céad cara. II   for (Introducing an infinitive clause) 1 It is easy for him to come, is furasta dhó teacht. It is easy for you to talk, tá sé breá bog agatsa a bheith ag caint. For that to be feasible, chun go, le go, mbeadh sin indéanta. 2 I have brought it for you to see, thugas liom é (chun, le) go bhfeicfeá é. It is for you to see to it, ortsa atá a chúram; tusa ba chóir dul ina bhun. It is not for me to decide, ní liomsa cinneadh ar chomhairle. 3 It's no good for John to talk, tá sé fuar ag Seán a bheith ag caint. It would not do for them to see me, ní dhéanfaidh sé an gnó dá bhfeicfidís mé. 4 He gave orders for the boxes to be packed, thug sé ordú na boscaí a phacáil. 5 He arranged for it to be done, shocraigh sé go ndéanfaí é. To wait for sth. to be done, fanacht (le) go ndéanfaí rud. F: It took two hours for the car to arrive, bhain sé dhá uair a chloig den charr teacht. 6 The best plan will be for you to go away for a time, ní fearr rud a dhéanfá ná an áit a fhágáil go ceann tamaill. For you to back out now would be a disgrace, ba mhór an náire é, tú a éirí as anois.
for2, conj. Mar, óir, arae.
PHRASES IN ENGLISH—IRISH DICTIONARY
For your accommodation, mar ais dhuit, le caoi a thabhairt duit.
Accommodation for man and beast, iostas (anseo) duit féin agus do do chapall.
On, for, account of s.o., thar cheann duine; ar son duine.
To call s.o. to account (for sth. for doing sth.), míniú m, cuntas, a iarraidh ar dhuine.
To account for sth., rud a mhíniú.
He must account for his conduct, caithfidh sé míniú a thabhairt ar a ghníomhartha.
To account for a sum of money, cuntas a thabhairt in airgead.
I can't account for it, ní thuigim é; ní féidir liom a mhíniú.
There is no accounting for tastes, ní lia duine ná barúil; beatha duine a thoil.
F: To account for (=kill) s.o., duine a chur i leataobh; cos i bpoll a chur le duine.
To be accountable for sth., bheith freagrach i rud.
He was not accountable for his action, ní as ciall a rinne sé é.
To acquire a taste for sth., éirí dúilmhear i rud.
It is time for us to act, tá sé in am againn beart a dhéanamh.
I thought I was acting for the best, le dea-rún a rinneas é.
To act for a person, ionad duine a dhéanamh; gníomhú thar cheann duine.
To go in for acting, dul ar an stáitse.
There is an active demand for wool, tá ráchairt mhór ar an olann.
Well adapted for the work, feilteach, oiriúnach, don obair.
To adjourn sth. to, till, the next day, for a week, rud a chur siar go dtí an chéad lá eile, go ceann seachtaine.
He had great admiration for her, shíl sé an dúrud di.
I was struck with admiration for it, b'éigean dom meas a bheith agam air.
F: His adoration for her, an grá atá aige di.
To ask s.o. for advice, comhairle a iarraidh (ar dhuine).
He has an affection for her, he feels an affection towards her, tá sé geallmhar uirthi.
He was ill for years after, bhí sé breoite ar feadh na mblianta ina dhiaidh sin.
To be agog for sth., bheith díbhirceach chun ruda.
He is ailing for a long time, is fada an lá ag éileamh, ag éagaoin, é.
For all his wealth..., d'ainneoin a chuid saibhris . . .
For all that he says, ainneoin a ndeireann sé.
Once for all, aon uair amháin agus an uair dheireanach.
For all I know, ar feadh a bhfuil a fhios agam; go bhfios dom.
For all I care, ar scáth a gcuireann sé de bhuaireamh ormsa.
You are all the better for it, is fearrde thú é.
Alleged reason (for it), an fáth a cuireadh, a tugadh, leis.
To allot a sum of money to, for, certain work, suim airgid a leagan amach le haghaidh oibre áirithe.
Allotment of money for a purpose, cur airgid i leataobh le rud a chur i gcrích.
To allow for bad weather, an drochaimsir a chur san áireamh.
After allowing for expenses, i ndiaidh an costas a bhaint as.
To allow so much for carriage, an oiread seo a fhágáil os coinne iompair.
Allowing for the circumstances, le gach rud a chur san áireamh.
To make allowance(s) for sth., rud a chur san áireamh.
To kneel at the altar-rail (for communion), dul chun na haltóra.
To alter sth. for the better, rud a fheabhsú.
To alter sth. for the worse, athrú chun olcais a chur ar rud.
To alter for the better, dul i bhfeabhas.
To alter for the worse, dul chun donachta.
To make amends for an injury, éagóir a chúiteamh, leorghníomh a dhéanamh as éagóir.
For miles and miles, ar feadh na mílte agus na mílte.
Go and fetch for it, imigh leat dá iarraidh.
PHRASES IN ENGLISH—IRISH DICTIONARY
To care for s.o., cion a bheith agat ar dhuine. He cares very much for her, tá a chroí istigh inti.
To cast s.o. for a part, duine a thoghadh do pháirt.
Clear the way! fág an bealach! He cleared a way for himself ghearr sé bealach dó féin.
To ear-mark funds, suim airgid a chur i leataobh, in áirithe (for, do).
About this website | How to use this website | Feedback | Accessibility | Plugins and widgets | Website App | Grammar Wizard | News