Baile Foclóir Nua Béarla–Gaeilge » FNBG »
Cuardaigh focal Gaeilge nó Béarla.
Focail chosúla: maigh · maite · maité · maithe · maoth
Tosach A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TORTHAÍ IN FOCLÓIR GAEILGE—BÉARLA
maith1, f. (gs. & pl. ~e). Good. 1. (a) Goodness, kindness. An mhaith is an t-olc, good and evil. An mhaith in aghaidh an oilc, (to return) good for evil. Le ~ nó le holc, for good or ill. An mhaith a dhéanamh, to do good. An mhaith choiteann, the common good. An mhaith mhór, an mhaith is fearr, the greater, the sovereign, good. An mhaith a fuaireamar, the good that has been done to us; the kindnesses we have received. Ní hí an mhaith a bhí ach an mhaith atá, it is not past but present good that matters; past kindnesses are soon forgotten. Rinne sé a mhaith orm, he did me a kindness. Dá mba ar mo mhaith a bheadh, if it were something I could do (to help). Go ndéana Dia a mhaith orthu, God rest their souls. (b) Benefit, profit. Níl ~ ann, it is no good. Má tá ~ duit ann, if it is any good for you to do it. Cad é an mhaith é? What good is it? An bhfuil ~ dom labhairt leis? Will it do any good if I speak to him? Dá mbeadh ~ liom ann, if I thought it would do any good. Níl ~ a bheith leo, it is no good dealing with them; they are intractable. Ní thiocfaidh ~ ar bith as, no good will come of it. Is mó an t-olc ná an mhaith é, it does more harm than good. (c) Contribution to well-being; improvement. Rinne sé ~ dom, it did me good. Dhéanfadh an scíth ~ mhór duit, the rest would do you a lot of good. Ní dhéanfaidh an duine bocht ~, the poor fellow won’t improve (in health). (d) Usefulness, value. Rud a bhfuil ~ ann, something that is good, of value. Tá a mhaith féin ann, it is good in its way. Tá sé sa mhaith chéanna is a bhí, it is as good as ever it was. Rud a chur ó mhaith, to render sth. useless. Tá sé ó mhaith, it is no longer any use. Go beag de mhaith, of little use. Sin a bhfuil de mhaith leis, that is all it is good for. Duine, rud, gan mhaith, useless person, thing. Ní raibh sé de mhaith ann cuidiú liom, he hadn’t the gumption to help me. Idir mhaith is olc, both the good and the bad, the whole lot. (e) (Of thanks) Go raibh ~ agat, thank you. Go raibh míle ~ acu as a gcabhair, a thousand thanks for their help. Ná raibh ~ agatsa, no thanks to you. Go ndéana a mhaith duit, (in reply to thanks) you are welcome. 2. (a) Good things, produce. ~ na talún, the fruits of the earth. ~ is maoin, goods and property. (b)(pl.) Principal, important, people. ~e agus móruaisle na tíre, the gentry and nobility of the country. 3. (a) Fertility (of soil). An mhaith a bhaint as an talamh, to destroy the fertility of the soil. (b) Dung, manure. (Var:m)
maith2, a1. (comp. fearr). Good. 1. (a) Morally good; benevolent, kind. Tá Dia ~, God is good. Duine ~, good person. Tá croí ~ aige, he is good at heart. Tá sí go ~ do na páistí, she is good to the children. Ba mhaith uait é, it was good of you. An té is fearr méin, the person with the best disposition. (b) Well behaved. Páistí ~e, good children. 2. Having the right qualities, satisfactory. Tá go ~, that is satisfactory, so be it. Talamh ~, good land. Bó mhaith bhainne, good milch cow. Barr ~ cruithneachta, good crop of wheat. Ball ~ troscáin, good article of furniture. Aimsir mhaith earraigh, good spring weather. Chruthaigh an séasúr go ~ dúinn, the season turned out well for us. 3. Beneficial, wholesome. Bia ~, good food. Tá cothú ~ ann, there is good sustenance in it. Bíonn feoil mhaith aige, he keeps good meat. Tá sé ~ ar shlaghdán, it is good for a cold. Níl an iomarca de ~ agat, too much of it is not good for you. 4. (a) Valid, genuine. Cás ~, good case. Leithscéal ~, good excuse. Tá cúis mhaith aige leis, he has good cause for it. (b) According to law. Máthair mhaith, good-mother, mother-in-law. Mo dheartháir ~, my brother-in-law. 5. Able, competent, clever. Bheith (go) ~ chuig rud, chun ruda, to be good at sth. Oibrí ~, good worker. Scríbhneoireacht mhaith, good writing. Fear ~ gnó, good businessman. Bean mhaith tí, good housewife. Is fearr an tiománaí é ná mise, he is a better driver than I am. Is ~ chuige é, he does it well. Rinne mé é chomh ~ is a tháinig liom, I did it as well as I could. 6. Sound, reliable. Sláinte mhaith, good health. Bheith go ~, to be well. Cuimhne mhaith, good memory. Tá cluas mhaith don cheol aici, she has a good ear for music. 7. Proper, suitable. Cóir mhaith chodlata, good sleeping accommodation. Chuir tú eagar ~ ar na suíocháin, you arranged the seats well. Is ~ a rinne tú é, you did right. Ba mhaith an airí orthu é, they well deserved it. Iron:Is ~ an té a chuir comhairle orm! I had a right good counsellor! 8. Agreeable, favourable, gratifying. Scéala ~, good news. Bhí lá ~ againn, we had a good day. Nár mhaith dá mbeadh a luach againn? Wouldn’t it be good if we had the price of it. Ba mhaith an méid sin féin a fháil, it would be good to get even that much. Ba mhaith riamh é go dtí sin, things were well enough up to that point, that really started it. Is ~ an rud a dhéanfaidh sé, it is a good sign of what he will accomplish; Iron: he will do much worse than that. 9. (a) Considerable, substantial. Braon ~ bainne, a good drop of milk. Suim mhaith airgid, a good sum of money. Cuid mhaith daoine, a good many people. (b) At least. Uair mhaith shiúil, a good hour’s walk. Míle (go) ~, a good mile. (c) (Intensive) Baile ~ mór, good big town. Ógánach ~ láidir, good strong youth. Tamall ~ fada, good long while. Fliuch go ~, rather wet. Isteach go ~ sna cnoic, well into the hills. Amach go ~ san oíche, well into the night. 10. Well off. Go ~ sa saol, go ~ as, well off. 11. (a) (Salutation) Maidin mhaith duit, good morning to you. (On taking leave, retiring) Oíche mhaith agat, (I bid you) good night. (b) (Praise, thanks) ~ thú, (i) good for you, (ii) thanks. ~ an buachaill thú! Good lad! ~ mo ghasúr é! That’s my boy! Go ~! Good! An-mhaith go léir! Very good, indeed! (c)Nach ~ nár labhair tú linn ? How well you didn’t speak to us? Is ~ an té a déarfadh é, it is hard to say. 12. (After copula, with le) Is ~ liom agam é, I am glad to have it. Is ~ liom go bhfuil sé déanta, I am glad it is done. Ba mhaith liom braon tae (a fháil), I’d like (to get) a drop of tea. Ba mhaith leis labhairt leat, he would like to speak to you. Ní ~ liom a rá leis (go), I don’t like to say to him (that). Is fearr liom mar sin é, I prefer it that way. Más ~ leat (é), if you like. Más olc ~ leat é, whether you like it or not. B’fhearr liom ná rud ~ (go), I dearly wish (that). Is ~ liom go ~ iad, I am glad they are well; I wish them joy. Ní ~ liom do chaill, I am sorry for your loss. 13. ~ go leor, good enough; all right. Bhí tú ~ go leor nár loiteadh thú, you were lucky to escape injury. (Of drinker) Tá sé ~ go leor, he is a bit tipsy. ~ go leor, rachaidh mé leat, all right, I’ll go with you. 14. (comp. combined with de3)Is fearrde thú é, you are the better for it. Ní fearrde áit a mbeinn, I couldn’t be in a better place. B’fhearrde duit fanacht sa bhaile, you would do better to stay at home. Níl rud ar bith aige is fiú ná is fearrde, he has nothing that is of any value.
maith3, v.t. (vn. ~eamh, pp. -ite).Forgive, pardon. Rud a mhaitheamh do dhuine, to pardon s.o. sth. Fiacha a mhaitheamh, to forgive debts. Coir a mhaitheamh, to pardon an offence. Mhaith sé cuid den chíos dom, he abated a portion of the rent for me. Níor mhaith sé riamh dom é, he never forgave me for it. Ní mhaithfinn puinn (ás, bonn, orlach) dó, I would let nothing go with him; I wouldn’t yield an inch to him. ~im duit, (i) I forgive you, (ii) no, thank you.
TORTHAÍ GAOLMHARA IN FOCLÓIR GAEILGE—BÉARLA
ABAIRTÍ IN FOCLÓIR GAEILGE—BÉARLA
Ba mhaith liom iad a bheith ann, I would like them to be there.
Is ann ba mhaith léi a hadhlacadh, it was there she wished to be buried.
Dúirt mé liom féin gurbh fhearr dom fanacht sa bhaile, I said in my own mind, I considered, that it would be better for me to stay at home.
Ní deir sin nach fear maith é, that does not mean that he is not a good man.
Tá ~ maith san éadach sin, there is good stuff in that cloth.
Rinneamar ~ maith ar an iasc, we caught a fair amount of fish.
Tá sé maith go leor ~ gan fearg a chur air, he is all right if he is not angered.
Is maith an té atá ag tabhairt achasáin uaidh, the pot calling the kettle black.
Níl aon mhaith le duine ar bith aige sin, he thinks nobody is any good.
Is agat is fearr é, it is better in your possession.
Tá comharsana maithe aige, he has good neighbours.
Go maith ag an slaghdán, good for a cold.
Ba mhaith againn é, it would be well for us to have it.
Ba mhaith, ~ liomsa, (you) would like (that), and I would also.
Déanfaidh mé é chomh maith ~ is féidir liom, I’ll do it as well as I can.
An mbeidh cluiche maith ann Dé Domhnaigh? Beidh agus é. Will the match on Sunday be good? It definitely will.
~ maith, regular Mass-goer.
~ mhaith, chiúin, good, calm, weather.
Is maith an scéalaí an ~, time will tell.
Tugadh ~ mhaith don leanbh; fuair an leanbh ~ mhaith, the child was well cared for.
Is maith an ~ air é, he deserves it well.
Ise an ~ is fearr dom, she is my best security.
Is fearr ~ na srathrach ná iasacht na diallaite, a bird in the hand is worth two in the bush.
Fuair siad ~ mhaith uaim, I treated them generously.
~ gan mhaith, useless article.
Is maith an áit a bhfuil tú! Mind where you speak!
Is fearr é ná a ~, it is better than nothing.
~t idir an dubh agus an bán, idir an mhaith agus an t-olc, to know black from white, right from wrong.
Tá ~ mhaith, na seacht n-~, agam air, I know him well, intimately.
Is maith an ~ atá agat, you are quick to recognize people.
Níl a ~ maith, he doesn’t look good.
Níl an ~ mhall maith; ní hé am na hola am na h~, late repentance is not good.
Tá ~ maith agam, I have good sight.
Is fearr ~ amháin romhat ná dhá ~ i do dhiaidh, foresight is better than hindsight.
Dá mhéad é is ~ is fearr é, the bigger (it is) the better.
Níl aon leigheas ~ is fearr ná é, there is no better remedy known.
Is iad is fearr ~ is amach, they are by far the best.
An rud is fearr liom, the thing I prefer.
Tá an bainne maith, milk is good.
Níl maith sa seanchas nuair a bhíos an ~ déanta, it is no use crying over spilt milk.
Tá ~ mhaith ag an simléar sin, that chimney draws well.
Mar mhaithe le d’~, for the sake of your soul.
~ maith gaoithe, good breath of wind.
Tháinig sé ~ go maith le bliain, he has come on well during the past year.
Is maith an t-~ an t-ocras, hunger is good sauce.
Tá lá maith ~, it is a good day.
Is maith ~ é, it is good to have it.
Ní raibh ~ ach cé ab fhearr, they were all vying with one another.
Tá ~ mhaith air inniu, he is in good humour today.
An tA~ Maith, the Good Shepherd.
Maidir leis an suíomh seo | Conas an suíomh seo a úsáid | Aiseolas | Inrochtaineacht | Breiseáin agus giuirléidí | Aip an tsuímh | An Draoi Gramadaí | Nuacht