Home New English–Irish Dictionary » NEID »
Search for a word in Irish or English.
Similar words: along · flong · ling · log · loig
Start A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
New English–Irish Dictionary has an entry for long »
EXACT MATCHES IN ENGLISH—IRISH DICTIONARY
long1, I a. Fada. 1 It is six feet long, tá sé sé troithe ar a fhad. How long is the table? cén fad an bord? A long dress, gúna íochtarach. To make sth. longer, fad a chur le rud. To take the longest way round, an timpeall a ghabháil. The best by a long way, an ceann is fearr go mór agus go fada. Two long miles, dhá mhíle fhada. A long road, bóthar buan. He pulled a long face, chuir sé fad mo bhoise de phus air féin. He has a face as long as a fiddle, tá fad an lae amáraigh de phus air. She has a long tongue, tá fad ina teanga, tá sí róchabach. A very long story, scéal ó Shamhain go Bealtaine. To be long in the arm, bheith fadghéagach. 2 (In time) How long are the holidays? cá fhad a mhairfeas na laethanta saoire? The long vacation, an tsaoire fhada. The days are getting longer, tá fad ag teacht sa lá; tá an lá ag dul chun síneadh. It will take (us) a long time, tógfaidh sé i bhfad (orainn); bainfidh sé tamall maith asainn. They are a long time, a long while (in) coming, is fada gan teacht iad. It is a long time since I saw him, is fada nach bhfaca mé é; ní fhaca mé le na cianta é. A long time ago, i bhfad ó shin. It will be a long time before the agitation dies down, is fada go gciúnóidh an racán. To wait for a long time, fanacht tamall fada; tamall fada a thabhairt ag feitheamh. For a long time he was thought to be dead, ar feadh i bhfad ceapadh go raibh sé marbh. For a long time past he had been contemplating this step, le fada roimhe sin bhí sé ag cuimhneamh ar an méid sin a dhéanamh. It will not happen for a long time, is fada go dtarlóidh sé. At long last, faoi dheireadh thiar. Three days at the longest, trí lá ar an gcuid is mó dhe. Mil: Navy: Long-service men, lucht fadseirbhíse. 3 Long price, luach mór. Long bill, bille mór; bille iomarcach. Long purse, sparán teann. Com: Long hundred, céad mór. 4 Long-stemmed, gasfhada; (of glass) cosfhada. Long-leaved, fad-duilleogach. II   long, s. 1 a He knows the long and the short of the matter, tá bun agus barr an scéil aige. The long and the short of it is that. . ., is é mín agus réiteach, bun agus barr, an scéil go . . . b Pros: Longs and shorts, siollaí mpl, gutaí mpl, fada agus siollaí, gutaí, gearra. 2 Before long, ere long, go gairid, roimh i bhfad. I shall not be away for long, ní bhead i bhfad imithe. I haven't long to live, ní fada eile a mhairfead; is gearr le dul agam; is gearr uaim. It will not take long, ní thógfaidh sé i bhfad. I had only long enough to ..., ní raibh d'uain agam ach . . . III   long, adv. 1 a I bhfad. Have you been here long? bhfuil tú i bhfad anseo? He has been there ever so long, tá sé na cianta fada ann. Long live the king! gura fada buan é an rí! go maire an rí! Stay as long as you like, fan cibé fad is maith leat. As long, so long, as I live, le mo ré, le mo mharthain. You may do as you like so long as you leave me alone, féadfair do rogha rud a dhéanamh fad agus ligeann tú domsa, ach ligean domsa. To be long (in) doing sth., bheith mall, fada, righin, ag déanamh ruda. He was not long in, about, over, setting up a ladder, ní raibh aon mhoill air dréimire a chur ina sheasamh. You aren't long about it, níl tú i bhfad leis. He won't be long, ní bheidh sé i bhfad; ní bheidh aon mhoill air. Now we shan't be long! (i) beag an mhoill anois orainn! (ii) tá linn anois. It won't be long until . . ., is gearr go . . . It will be long before we see his like, is fada arís go bhfeicfimid a leithéid. It is long since I saw him, is fada nach bhfaca mé é. F: So long! slán leat go fóill! b Le fada. I have long been expecting him, is fada mé ag feitheamh leis. c How long? cá fhad? How long have you been here? cén t-achar anseo thú? How long will it be until. . .? cá fhad go . . .? How long does your leave last? cé mhéad saoire atá agat? 2 Long, before, after, i bhfad roimhe sin, ina dhiaidh sin. Not long before, after, tamall beag roimhe sin, ina dhiaidh sin. He died long since, long ago, is fadó a fuair sé bás. 3 All day long, i rith an lae; ó mhaidin go faoithin. His life long, i gcaitheamh a shaoil; lena bheo. 4 I could no longer see him, ní fhéadfainn é a fheiceáil a thuilleadh. I could not wait any longer, ní fhéadfainn fanacht níos sia. How much longer will it last? cá fhad eile a mhairfeas sé? 5 Long extended line, líne atá sínte go mór. Long felt want, easpa atá le fada ann.
long2, v.i. To long for sth., beith ag tnúth le rud; dúil chráite a bheith ag duine i rud. I long for home, tá cumha orm i ndiaidh an bhaile. I long to see her, is fada liom go bhfeicead í; tá mé ag tnúth lena feiceáil.
REVERSE SEARCH IN ENGLISH—IRISH DICTIONARY
PHRASES IN ENGLISH—IRISH DICTIONARY
He went a long way about, chuir sé timpeall mór air féin.
You haven't been long about it, ní raibh tú i bhfad leis.
Long absent soon forgotten, seachnaíonn súil ní nach bhfeiceann.
Long acquaintance with s.o., seanaithne ar dhuine.
Soon, long, after, go gearr, i bhfad, ina dhiaidh sin.
Long ago, i bhfad ó shin; fadó.
Not long ago, ar na mallaibh, le gairid.
How long ago is it since...? cá fhad ó . . .?
So long ago, as long ago, as 1840, chomh fada siar le 1840.
No longer ago than last week I saw him, níl sé ach an tseachtain seo a chuaigh thart féin ó chonaic mé é.
He is ailing for a long time, is fada an lá ag éileamh, ag éagaoin, é.
Long-armed, fadlámhach.
I have been waiting for a long time, is fada ag fanacht mé.
He could no longer bear it, níorbh fhéidir leis a fhulaingt ní ba shia.
Before long, roimh i bhfad, go gairid.
It will not be long before we see him again, ní fada go bhfeicimid arís é.
It was long before he came, b'fhada go dtáinig sé.
Long(-dated) bills, billí faidreathacha.
F: It is as broad as it is long, aon rud amháin sa deireadh é.
This one is longer by two feet, is faide de dhá throigh an ceann seo; tá dhá throigh ag an gceann seo ar an gceann eile.
F: Not by a long chalk, is fada buí uaidh é.
To take a long chance, dul i nguais mhór.
Of long continuance, a mhaireann (mhair, etc.) i bhfad.
A creaking gate hangs long, is fada go dtugann an croí fabhtach féin uaidh.
To cut a long story short, she left him, le scéal gairid a dhéanamh de, d'imigh sí uaidh.
All day long, all the day, i rith an lae go léir.
It will be a long day before I go there again, is fada arís go rachad ann.
It is many a long day since you did that, is fada an lá anois ó rinne tú é sin.
Double as long as . . ., dhá uair chomh fada le..., níos faide faoi dhó ná...
I am a long time in doubt about that, is fada mé ag amhras faoi sin.
v.i.He doubted no longer, ní raibh amhras air a thuilleadh, d'imigh an drochamhras de.
A long dozen, a baker's dozen, dosaen fada.
Long drum, tenor drum, druma fada.
Long-eared, fadchluasach.
A long silence ensued, ina dhiaidh sin bhí tost fada.
The long summer evenings, na tráthnónta fada samhraidh.
The long winter evenings, na hoícheanta fada geimhridh.
Ever so long ago, fadó fadó riamh.
I waited ever so long, d'fhanas i bhfad i bhfad.
I have not seen you for a long time, is fada nach bhfaca mé thú.
He is at that game for a long time, is fada ar an ealaín sin é.
It will be a long time before I get over it, is fada go gcuirfead a chuimhne as mo cheann.
I won't be long gone, ní fada a bhead amuigh.
A good long time, a good while, tamall maith fada.
Long-haired, (of pers.) fadfholtach; (of animal) mosach, giobach.
He is as happy as the day is long, tá sé ar a sháimhín suilt.
Long-headed, fadcheannach.
Don't delay any longer than you can help, ná déan moill ach chomh beag agus is féidir.
To work long hours, lá fada a oibriú.
How long is this room? cén fad atá sa seomra seo?
PHRASES IN ENGLISH—IRISH DICTIONARY
To abandon ship, an long a fhágáil.
prep.Aboard (a) ship, ar bord loinge.
Harbour that admits large ships, cuan atá inseolta ag longa móra.
To set a ship afloat, long a chur chun na farraige; a chur ar an uisce.
Service afloat, seirbhís ar bord loinge.
To run a ship aground, rith cladaigh a thabhairt do long.
To be ahead, bheith roimh (long).
The ship was right ahead of us, bhí an long díreach romhainn.
To draw ahead of s.o., of ship, dul roimh dhuine, roimh long.
Wind ahead, gaoth in aghaidh (na loinge).
To make a boat fast (close) alongside a ship, bád a cheangal do thaobh loinge.
To come alongside of a ship, teacht aníos le taobh loinge.
Naval architect, saor m long.
Armed ship, (i) long f armáilte (le haghaidh cogaidh); (ii) long phlátáilte.
Astern of a ship, taobh thiar de long.
The ship was attached to that squadron, bhí an long ina ball den scuadrún sin.
Ship in ballast(-trim), long faoi bhallasta.
The ship is becalmed, tá an long gan chóir, ar díth chórach.
To give a ship a wide berth, a sá fairsinge a fhágáil ag long.
The ship berthed, (i) chuaigh an long ar ancaire; (ii) tháinig an long le cé.
Navy: To blanket a ship, dul i mbealach urchar long na muintire.
On board (ship), ar bord (loinge).
Ship's books, irisleabhair loinge.
In Irish bottoms, i longa Éireannacha.
To cross the bows of a ship, dul trasna roimh long.
The ship broke loose, bhris an long a feistiú, d'imigh an long ceannscaoilte.
v.tr.To broach a ship, taobh na loinge a shá chun na gaoithe.
To ram a ship broadside on, long a bhualadh sa taobh.
To load (a ship) in bulk, lasta scaoilte a chur i long.
Cartel (-ship), long f malartaithe príosúnach.
Nau: Master's certificate, dintiúir mpl chaptaen loinge.
Ship's chandlery, deiseanna fpl long.
Submarine-chaser, long tóraíochta fomhuireán.
(Of ship) The ship cleared, d'fhág an long an caladh.
Nau: Ship that spreads much cloth, long a iompraíos mórán seoil, mórán éadaigh.
To put a ship into commission, long f a armáil.
Convoy-ship, long thionlacain.
Crazy ship, long fhoircthe.
Prov: There's many a slip 'twixt the cup and the lip, is minic a bádh long lámh le cuan.
To come, go, on deck, dul ar deic (loinge).
To deck a ship, bord a chur i long.
A three-decker, long trí bhord.
Depot ship, long f lóin.
Lit: The ship was destined for Dublin, go Baile Átha Cliath a bhí an long ag dul.
Ship down by the head, long agus a tosach fúithi.
To dress a ship, long a mhaisiú le bratacha.
Tempest-driven ship, long a bheadh á ruaigeadh roimpi ag an stoirm.
To lay an embargo on the ship, long a bhac.
Ex ship, as an long.
To fight the ships (in battle), na longa a ionramháil i gcath.
About this website | How to use this website | Feedback | Accessibility | Plugins and widgets | Website App | Grammar Wizard | News