Baile Foclóir Nua Béarla–Gaeilge » FNBG »
Cuardaigh focal Gaeilge nó Béarla.
Focail chosúla: gábh · gab · gabha · gach · gaibh
Tosach A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TORTHAÍ IN FOCLÓIR GAEILGE—BÉARLA
gabh, v.t. & i. (vn. ~áil, pp. gafa).I. v.t. 1. Take. (a) Take hold of, catch. Rud a ghabháil i do lámh, to take sth. in one’s hand. Ghabh sé an liathróid san aer, he caught the ball in the air. Ghabh sí an leanbh ina hucht, she took the child in her lap. Ghabh sé ar ghreim scornaí é, he grasped him by the throat. (Of sail, etc.) An ghaoth a ghabháil, to catch the wind. Tine a ghabháil, to catch fire. (b) Take possession of, assume authority over. Seilbh, údarás, ceannas, a ghabháil, to assume possession, authority, leadership. Ghabh sé an teideal, he took the title. Ghabh siad an tír eatarthu, they took over the country between them. Ghabhamar ionad cosanta, we took up a defensive position. Áit duine a ghabháil, to take s.o.’s place. ~aigí bhur suíocháin, take your seats. Lit:An líon ríthe a ghabh Teamhair, the number of kings who reigned in Tara. (c) Seize, capture. Baile, dún, a ghabháil, to take a town, a fort. ~adh an droichead orthu, the bridge was captured from them. Éan, iasc, giorria, a ghabháil, to catch, trap, a bird, a fish, a hare. ~adh sa dol é, he was caught in the noose. Ní ghabhtar seanéan le lóchán, ‘an old bird is not caught with chaff’, we learn from experience. Eallach, earraí, a ghabháil, to seize, confiscate, cattle, goods. ~adh faoi bhealach iad, they were seized in transit. Duine a ghabháil ina phríosúnach, mar ghiall, to take s.o. prisoner, as a hostage. Ghabh na gardaí é, the guards arrested him. (d) Win, gain. Bua, an lá, a ghabháil, to win a victory, the day. Neart a ghabháil, to gain in strength, increase in power. Ó ghabh sé a bhoinn arís, since he gained his feet again. Cards:Cúig a ghabháil, to take a trick (of five). Murar ghabh mé níor chaill mé, if I didn’t win, at least I didn’t lose. (e) Assume, put on. Colainn dhaonna a ghabháil, to assume human form. Ghabh sé deilbh muisiriúin, it took the shape of a mushroom. Airm a ghabháil, to take arms. Ghabh sé éide sagairt, he took clerical garb. (f) Undertake; set about, begin. Páirt a ghabháil (i rud), to take (a) part (in sth.). Cúram, freagracht, a ghabháil (ort féin), to take on a care, a responsibility. Rún a ghabháil, to take a resolve. Ghabh sé an dúshlán air féin, he took it on himself to answer the challenge. Lit:Éigse a ghabháil, to take up learning. (Of binding oath) Ghabh sé grian agus gealach (go), he swore by the sun and the moon (that). Lit:Ghabhadar teitheadh, they took to flight. (g) Accept, admit, receive. Comhairle, rabhadh, a ghabháil, to take advice, warning. Leithscéal duine a ghabháil, to accept s.o.’s apology; to excuse s.o. (Of reception) ~adh go honórach iad, they were honourably received. Ná ~ d’eascara mar chara, don’t mistake an enemy for a friend. S.a. cead1 (4).(h) (Of conferment) Ord beannaithe a ghabháil, to take holy orders. Ghabh sé an baisteadh ó Phádraig, he let Patrick baptize him. (Of taking in marriage) Céile a ghabháil, to take a wife, a husband. ~aim agus glacaim í, I take and accept her (as spouse). F:An ‘gabhaim’ a rá, to take the marriage vows, to wed. (i) Conceive. (Of thought, etc.) Smaoineamh a ghabháil, to frame a thought. An rud a ghabhann an intinn, what the mind conceives. Ná ~ as sin (go), don’t infer from that (that). (Of offspring) Sular ~adh i mbroinn a mháthar é, before he was conceived in his mother’s womb. Ghabh sí, she conceived. (j) Be affected by. (Of affliction) Ghabh tinneas, fiabhras, mé, I took sick, a fever. Ghabh tart, ocras, é, he got thirsty, hungry. Má ghabhann tionóisc sibh, if you meet with an accident. Ná ~ crith, don’t tremble. Ní ghabhfadh arm é, no weapon could injure him. Ní ghabhann eitinn iad, they are immune to tuberculosis. (Of deprivation) ~adh a lámha agus a chosa air, he was deprived of the use of his arms and legs. Tá mé gafa sna cnámha, my bones are stiff. (Of feelings) Ghabh fearg, brón, éad, é, he got angry, sad, jealous. Ghabh trua mé dóibh, I felt sorry for them. Lit:Ghabhadar eagla roimhe, formad leis, they became afraid, envious, of him. (k) Go by, pass along. An t-aicearra, an timpeall, a ghabháil, to take the short cut, the long way round. Ag ~áil an bhóthair, going the road. ~ thusa an t-áth, you go by the ford. Níor ghabh siad an bealach seo, they didn’t pass this way. (l)Mth: Contain. ~tar B in A, A contains B. 2. (a) Fit, adjust. Speal, céachta, a ghabháil, to fit a scythe, a plough. Ghabh siad na líonta, they prepared the nets. (b) Yoke, harness. Capall a ghabháil, to harness a horse. (c)Mec. E: Mesh. Fiacla rotha a ghabháil, to mesh the teeth of a wheel. (d) Fix in position. Longfort a ghabháil, to make camp. (e) Manage, control. Bád a ghabháil, to hold a boat on its course, to steer a boat. (f) Appoint. Lá a ghabháil le haghaidh ruda, to fix a day for sth. (g)Lit: Hold. Is ann a ghabhaidís an tSamhain, it was there they held the festival of Samhain. 3. Nau: Arrive at. Cuan, port, a ghabháil, to make harbour, port. Má ghabhaimid an cladach, if we make the shore. 4. Speak, sing, recite. Amhrán a ghabháil, to sing a song. Ag ~áil cheoil, fhoinn, singing. Ag ~áil na salm, chanting the psalms. Ghabh sé a dhán dóibh, he recited his poem for them. S.a. compás 1(b).
II. v.i. 1. Go. (a) Move, proceed. Ag ~áil abhaile, chun na hoifige, ar turas, go hÁrainn, thar sáile, going home, to the office, on a journey, to Aran, overseas. ~ síos, amach, do leataobh, timpeall, go down, out, to one side, round. Bhí sé ag ~áil leathchéad míle san uair, he was doing fifty miles an hour. ~ go socair leis, go easy with it. Ná ~ ar do chúl ann, don’t go back on it. Tá siad ag ~áil isteach ina bpéirí, they are entering in pairs. Tá sé ag ~áil lastuas díom, it is overcoming me. Cá bhfuil tú ag ~áil? Where are you going? (b) Undertake certain course. Ag ~áil ar scoil, san arm, chun farraige, going to school, into the army, to sea. Tá siad ag ~áil chun an dlí le chéile, they are going to law with one another. (c) Reach, extend. Bóthar atá ag ~áil ó thuaidh agus ó dheas, a road that runs north and south. Tá sé ag ~áil as seo go Sligeach, it goes from here to Sligo. Níl sí ach ag ~áil go gualainn air, she only reaches to his shoulder. (d) (Of time, events) Tá an lá ag ~áil thart, the day is passing. Bhí an cluiche ag ~áil inár gcoinne, the game was going against us. Tá an saol ag ~áil i gceart (acu), everything is going right (with them). Na hógánaigh atá ag ~áil anois, the young fellows who are going nowadays. (e) Be working. Tá an clog, an t-inneall, ag ~áil, the clock, the engine, is going. Bhí sé ag ~áil lena lámha, he was gesticulating with his hands. Tá a teanga ag ~áil fós, her tongue is still wagging. Bím ag ~áil ó mhaidin go hoíche, I keep going from morning till night. Rud a chur, a choinneáil, ag ~áil, to start sth., to keep sth. going. Choinnigh sí an leanbh ag ~áil, she kept the child occupied, amused. (f) Pass through, fit into. Ní ghabhfaidh sé sa bhosca, trí pholl na heochrach, it won’t go into the box, through the keyhole. (g) (With vn.) Ag ~áil a chaint, ag caint, going to speak. Tá sé ag ~áil a bheith ina mhúinteoir, he is going to be a teacher. Tá an leanbh ag ~áil a chodladh, the child is going to sleep. Bhí siad ag ~áil á bhualadh, they were going to beat him. 2. Come. (a)~ aníos, anall, isteach, anseo, i leith, come up, over, in, here, hither. ~ ar d’aghaidh, come forward. (b) (Of pregnancy) Bhí sí ag ~áil aniar, she was with child.
ABAIRTÍ IN FOCLÓIR GAEILGE—BÉARLA
Ag gabháil ~ gach conaire, taking all the shorter paths.
Gabhaim le m’~, I undertake.
Gabh ~ chuige, go over to him.
Gabh, déan, ar d’~, come forward, come in.
~ gabhann dearg, red-hot poker.
Boilg gabha, smith’s bellows.
Ná gabh amach i do bhoinn, don’t go out in your bare feet.
Tá ~ san abhainn chomh maith is a gabhadh fós, there are as good fish in the sea as ever came out of it.
Bhí sé le ~, ag gabháil le ~, he was going crackers.
Tá an saol ag gabháil i g~, all’s well with the world.
Ag gabháil cheoil, singing.
Gabh chugat an scian, take (hold of) the knife.
~ a chasadh, a chur ag gabháil, to wind, start, a clock.
Ná gabh de chóir na tine, don’t go near the fire.
I g~ ag gabháil dom, forever at me.
Gabháil de chosa i nduine, to use the feet, trample, on s.o.
Bhí siad ag déanamh, ag gabháil, ~ an mháilín dá chéile, they were pulling and tearing at each other.
Rud a chur ag gabháil, ag oibriú, to set sth. going, working.
Ag gabháil ~ gcuid oibre, attending to our work.
Bheith ag gabháil don ~, ag foghlaim ~, to be in the law, to study law.
Ag gabháil dá chéile ~, attacking each other vigorously.
Gafa in ~, caught in a net, netted.
Tá sé gafa i bh~, his number is up.
~ gabha, cold set.
~aim pardún agat, I beg your pardon.
2. ~ agam a ndúirt mé leat, forgive me for what I said to you.
~ agam, excuse me.
~ ar do ghlúine, go on your knees.
Tá siad ag ~áil ar na rámhaí, they are taking to the oars.
Ná ~ ar an ól, don’t start drinking.
Ag ~áil ar marcaíocht, ar muin capaill, ar an traein, going riding, on horse-back, by train.
Ag ~áil ar sodar, ar cosa in airde, going at a trot, at a gallop.
Ag ~áil ar snámh ar an abhainn, going afloat on the river.
Ag ~áil lom ar an ngaoth, sailing close to the wind.
Ag ~áil ar bhéala Dé, flying in the face of God.
Ag ~áil ar seachrán, ar buile, going astray, mad.
~áil ar dhuine, to set about s.o.; to take on s.o.; to mark s.o. (in game).
Tá sé ag ~áil ort, he is imposing on you.
~aim orm (go), I’ll warrant (that).
~aim orm duit gur fíor é, I warrant you it is true.
~aim orm go raibh sé ann, I’ll bet he was there.
Má ghabhann triail air, if he is brought to trial.
Má ghabhann sé go Nollaig orainn, if it lasts us till Christmas.
Ag ~áil as faisean, going out of fashion.
Ag ~áil as amharc, going out of sight.
Ag ~áil as aithne, becoming unrecognizable.
Bhí siad ag ~áil as a gcraiceann, they were extremely excited.
Tá an solas, an tine, ag ~áil as, the light, the fire, is going out.
Ag ~áil chun coláiste, chun farraige, chun an drabhláis, going to college, to sea, to the bad.
Tá an lá ag ~áil chun báistí, the day is turning to rain.
Maidir leis an suíomh seo | Conas an suíomh seo a úsáid | Aiseolas | Inrochtaineacht | Breiseáin agus giuirléidí | Aip an tsuímh | An Draoi Gramadaí | Nuacht