Home New English–Irish Dictionary » NEID »
Search for a word in Irish or English.
Similar words: ín · áin · cin · éin · gin
Start A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
New English–Irish Dictionary has an entry for in »
EXACT MATCHES IN ENGLISH—IRISH DICTIONARY
in, I prep. (Before cons.) I; (before vowel) in; (with def. art.) (sg.) sa, (pl.) sna; (pronominal forms) ionam, ionat, ann m; inti f; ionainn, ionaibh, iontu. 1 (Of place) a In Dublin, i mBaile Átha Cliath. In Munster, sa Mhumhain. In Knock, ar an gCnoc. In such and such a place, ina leithéid seo d'áit. The streets in Derry, sráideanna Dhoire. To be in town, bheith sa chathair. In the world, ar domhan, sa domhan. In the country, faoin tuaith. Mil: In the field, ar an mblár. In the press, á chur i gcló. In prison, i bpríosún. In school, ar scoil. In church, san Eaglais, i dTeach an Phobail. In bed, ar an leaba. In John's house, tigh Sheáin. In the second chapter, sa dara caibidil. My fate is in your hands, tá mo chinniúint ar do lámha. In the distance, i bhfad uait. If I were in your place, dá mba mise thú. He was wounded in the shoulder, loiteadh an ghualainn aige. b (Among) In the crowd, i measc an tslua. It is not done in our circle, ní dhéantar a leithéid sin inár meascna. He is in the sixties, tá na trí scór cnagtha aige. 2 (In respect of) He is blind in one eye, tá leathshúil chaoch aige. He is strong in Latin, tá sé go maith chun na Laidine. Two feet in length, dhá throigh ar fad. The books, three in number, na leabhair, trí cinn acu atá ann. 3 (Of ratio) One in ten, ceann as na, sna, deich gcinn. To pay two shillings in the pound, dhá scilling sa phunt, as an bpunt, a íoc. Once in ten years, uair i gceann na ndeich mbliana. 4 (Of time) a In those days, san am sin. In the time of Cormac Mac Art, le linn, in aimsir, Chormaic Mhic Airt. In the night, san oíche, le hoíche, istoíche, ar shiúl oíche. In the afternoon, san iarnóin. At four o'clock in the afternoon, ar a ceathair a chlog tráthnóna. In the evening, tráthnóna. In Spring, san Earrach. In May, faoi Bhealtaine, i mí na Bealtaine. In the future, feasta. In the past, san am atá caite. Never in my life, riamh i mo shaol. b To do sth. in three hours, rud a dhéanamh i dtrí huaire an chloig. He'll be here in three hours, beidh sé anseo faoi cheann trí huaire. In a little while, i gceann tamaill bhig. c In crossing the river, ag dul trasna na habhann. 5 (Of condition, state) She was in tears, bhí na deora léi. In despair, in éadóchas. In sorrow, faoi bhrón. In haste, faoi dheifir. In anger, le buile. Any man in his senses, fear ar bith agus a chiall is a chéadfaí aige. A sheep in lamb, caora a bhfuil uan inti. 6 (Clothed in) In his shirt, ina léine. She was dressed in white, culaith gheal a bhí uirthi. 7 To go out in the rain, dul amach faoin bhfearthainn. In the sun, faoin ngrian. In the dark(ness), sa dorchadas. You are in my light, tá tú sa solas orm. 8 (Engaged in) He is in the motor business, gnóthaí gluaisteán atá idir lámha aige; le gnóthaí gluaisteán atá sé. 9 In my opinion, de réir, ar feadh, mo bharúla. In justice, de réir cirt. 10 a (Of manner) In a gentle voice, de ghlór caoin. In that way, ar an gcaoi sin. To be in (the) fashion, bheith san fhaisean. b To write in French, scríobh i bhFraincis, as Fraincis. To write in ink, scríobh le dúch. In writing, ar pháipéar. To talk in whispers, labhairt i gcogar, de chogar. c To walk in groups, siúl ina scataí. They stood in a row, bhí siad ina seasamh ina líne. In alphabetical order, de réir aibítre. Packed in dozens, iad pacáilte ina ndosaenacha. d (Of material) Dress in white silk, gúna de shíoda bán. e In the form of . . ., i riocht, i gcruth. f They died in hundreds, fuair siad bás ina gcéadta. In places, in áiteanna. 11 a True in itself, fíor ann féin. It is not a poison in itself, ní nimh ann féin é. b A peculiarity in young people, tréith ar leith de chuid na hóige. c F: They are not in it with you, níl siad ar aon iomaire leat. You are not in it, níl seans ar bith agat. II adv. 1 a (At home) Istigh, faoi theach. b The harvest is in, tá an fómhar istigh. c The train is in, tá an traein istigh, tagtha. Is the fire still in? an bhfuil deargadh sa tine fós? d In with it! isteach leis! 2 a The Labour Party were in, Cumann Lucht Oibre a bhí i réim. b (Of fruit, etc.) (i) Ar an margadh. (ii) Aibí. c My hand is in, tá mé faoi shiúl. d To be (well) in with s.o., bheith mór le duine. e My luck is in, tá babhta den ádh orm. 3 We are in for a storm, tá doineann ag tarraingt orainn; tá stoirm air. He is in for it, tá sé faoina chomhair; íocfaidh sé é. 4 Phrases. a Day in, day out, lá i ndiaidh an lae. b All in (i) The prices quoted are all in, tá iomlán costais sna luachanna a luaitear. (ii) F: I'm absolutely all in, tá mé i ndeireadh na péice. III s.F: He knows the ins and outs of the matter, tá bun agus barr an scéil aige; tá fios fátha an scéil aige. The ins and outs of the house, poill agus prochóga an ti; gach aon choirnéal sa teach.
REVERSE SEARCH IN ENGLISH—IRISH DICTIONARY
PHRASES IN ENGLISH—IRISH DICTIONARY
In A flat, in A maol.
Dingle, a small town in Kerry, An Daingean, baile beag i gCiarraí.
A woman is too interested in clothes, bíonn an iomarca spéise ag an mbean i gcúrsaí éadaí.
When I opened the door a man jumped in, nuair a d'oscail mé an doras léim an fear isteach.
They came in two at a time, tháinig siad isteach ina mbeirt agus ina mbeirt.
He is only in the ABC, níl sé ach sa mhiontosach.
To abet a person in a crime, duine a spreagadh, a ghríosú, chun coire.
In abeyance, ar stad, ar fionraí.
The matter is still in abeyance, tá an gnó sin ar fionraí fós.
Law in abeyance, dlí nach gcuirtear i bhfeidhm.
To abide at, in, a place, cónaí, bheith i do chónaí, in áit.
To live in abject poverty, maireachtáil go fíorbhocht; bheith ar maos i mbochtaineacht.
Jur: Able in body and mind, slán i gcorp agus in intinn.
To take up one's abode in the country, dul a chónaí sa tuaith.
He is above me in rank, is airde é i gcéimíocht ná mé.
Above his station (in life), os cionn a chéimíochta.
Jur: He was sentenced in his absence, teilgeadh é agus é as láthair.
In the absence of definite information, in éagmais eolais chruinn; de cheal eolais.
To become absorbed in sth., éirí gafach le rud.
He knows it in the abstract, tá sé aige ó thaobh na teoirice.
In abundance, go fairsing, go hiomadúil, go fras; F: go barr bachall.
He lived in abundance, bhí flúirse agus fairsingeacht aige; bhí saol na bhfuíoll aige.
He said in broken accents..., dúirt sé agus tocht ina ghlór ...
In accord with it, dá réir.
In accordance with your instructions, de réir mar a d'ordaigh tú.
In accordance with my wish, in aice le mo thoil.
Statement in accordance with truth, caint ag cur leis an bhfírinne.
In account with s.o., i gcuntas le duine.
He found his own account in it, chuaigh sé ar sochar dó.
He is held in account, tá meas mór air; tá urraim mhór dó.
He was caught in the very act, thángthas air le linn na coire.
To act in a play, páirt a ghabháil i ndráma.
To go in for acting, dul ar an stáitse.
The scene of action is in Dublin, i mBaile Átha Cliath atá suíomh an scéil.
He was killed in action, thit sé sa ghleo.
He was an active party to it, he took an active part in it, bhí lámh bheo san obair aige.
(Of official) To be in active employment, Mil: to be on the active list, bheith ar sheirbhís ghníomhach.
The chief actor in this event, an té is treise lámh sa ghnó seo.
In actual fact, mar atá an scéal.
To add sth. in, rud a chur san áireamh, sa chuntas.
In addition, de bharraíocht, de chorrlach.
In addition to that, lena chois sin, mar aon leis sin, ina theannta sin.
a.To be adept in sth., at doing sth., bheith deas, deaslámhach, oilte, ar rud, ar rud a dhéanamh.
To adjudicate in a case, cás a shocrú; breith a thabhairt i gcás.
He cried out in admiration, lig sé gáir le barr measa.
She was admiring herself in the glass, bhí sí ag breathnú uirthi féin sa scáthán agus aoibhneas uirthi léi féin.
The country is admittedly in a bad way, admhaíonn cách go bhfuil drochbhail ar an tír.
In all her adornments, faoi iomlán a cuid gréibhlí.
He was turned adrift in the world, tugadh air treabhadh as a eireaball féin.
Adm: Advance in seniority, ardú m de réir sinsearachta.
PHRASES IN ENGLISH—IRISH DICTIONARY
In A flat, in A maol.
Three times a week, trí huaire sa tseachtain, in aghaidh na seachtaine.
To abide at, in, a place, cónaí, bheith i do chónaí, in áit.
Jur: Able in body and mind, slán i gcorp agus in intinn.
To be able to do sth., bheith in inmhe, in ann, rud a dhéanamh.
Able to pay, in acmhainn íoctha.
To quarrel about something, bheith in achrann faoi rud.
In the absence of definite information, in éagmais eolais chruinn; de cheal eolais.
Accession to manhood, teacht m in aois fir.
To accommodate one thing to another, rud a chur in oiriúint do, a oiriúnú le, rud eile.
He was accompanied by his wife, bhí a bhean in éineacht leis.
In accordance with my wish, in aice le mo thoil.
He has gone to his account, tá sé ar shlua na marbh, in áit na fírinne.
To account for a sum of money, cuntas a thabhairt in airgead.
To accoutre a knight, ridire a chur in earra agus in éide.
He will never achieve anything, ní thiocfaidh sé choíche in éifeacht.
To acquaint s.o. with sth., rud a chur in iúl, a chur i gcéill, do dhuine.
It is time for us to act, tá sé in am againn beart a dhéanamh.
Adjacent countries, tíortha sa chrích ag, ar theorainn, a chéile, in aice a chéile.
To book a seat in advance, suíochán a chur in áirithe roimh ré.
Advancing in age, ag dul anonn in aois.
To act adversely to s.o., tarraingt, oibriú, in aghaidh duine.
These books are my affliction, tá mé in éadóchas ag na leabhair seo.
To march against the enemy, gluaiseacht in éadan an namhad.
I did it against my will, in éadan mo thola a rinne mé é.
Against the rules, in aghaidh na rialacha.
To brush a hat against the nap, hata a scuabadh in aghaidh stuif.
To run, dash, against sth., rith in éadan ruda.
Against nature, in aghaidh dola.
To be of (full) age, bheith in aois fir (mná).
Coming of age, teacht in aois (fir, mná).
In his old age, in earr a shaoil.
To agitate against sth., comhghríosú a dhéanamh in aghaidh ruda.
Book-k: To agree the books, na leabhair a chur in aontú le chéile.
Wind ahead, gaoth in aghaidh (na loinge).
To carry goods by air, earraí a iompar in árthach aeir.
He gives himself, puts on, airs, bíonn éirí in airde ag cur as dó.
He established an alibi, chruthaigh sé go raibh sé in áit eile nuair a rinneadh an choir.
Alien to sth., in aghaidh ruda.
All together, an t-iomlán in éineacht.
He was alleged to be dead, bhí sé in ainm a bheith marbh; bhí sé marbh, má b'fhíor.
Lady almoner, banalmsóir m (in ospidéal).
Away aloft! in airde libh!
Along with, le cois, i dteannta, in éineacht le.
In alphabetical order, in ord aibítre.
They fell into an ambush, rugadh orthu in oirchill.
He has any amount of money, tá sé ar maos in airgead, tá an-lear airgid aige.
He will never amount to much, ní thiocfaidh sé in éifeacht choíche.
Foul anchor, ancaire in aimhréidhe sa slabhra.
Answer to a charge, cosaint f in aghaidh cúisithe.
About this website | How to use this website | Feedback | Accessibility | Plugins and widgets | Website App | Grammar Wizard | News