Home New English–Irish Dictionary » NEID »
Search for a word in Irish or English.
Similar words: · ago · G · ga ·
Start A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
New English–Irish Dictionary has an entry for go »
EXACT MATCHES IN ENGLISH—IRISH DICTIONARY
go1, s. 1 Imeacht m -a, gluaiseacht f. To be always on the go, bheith ag síorghluaiseacht; bheith de shíor sa siúl. I have been on the go since morning, níor chuireas cos i dtruaill ó mhaidin. To keep s.o. on the go, fuadar a choimeád faoi dhuine; an taos a choimeád leis an oigheann ag duine. 2 Teaspach m, anam m -a. He is full of go, he has plenty of go, tá sé lán de cheol, d'fhuinneamh. 3 a Iarracht f, triail f -lach. To have a go at sth., triail, liú, a bhaint as rud. Let us have a go at it, tugaimis faoi (ach go háirithe); bainimis croitheadh as. At one go, d'aon iarraidh (amháin). b Two more goes of whiskey, dhá scíobas eile (biotáille). 4 F: Here's a rum go, a pretty go! nach diabhalta an scéal é seo! tá an diabhal ar fad ar an scéal seo. That was a near go! dóbair dúinn (dóibh, etc.)! No go! fastaím! baol mór (orm, etc.)! 5 P: It's all the go now, is é an faisean anois é; is air atá tóir anois.
go2, v.i. Téim(past, chuaigh; fut. rachaidh; v.n. dul). 1 a To go to a place, dul go dtí, triail ar, áit. To go to France, dul don Fhrainc. He had to go to France, chaith sé an Fhrainc a thabhairt air féin. To go to Mass, dul chuig an, don, Aifreann. Where are you going? cá bhfuil do thriall? Till we go to the grave, go dtéimid i dtalamh. What shall I go in? cad a chuirfidh mé orm? He went to prison, cuireadh sa phríosún é; cuireadh príosún air. To come and go, teacht agus imeacht; bheith sall agus anall, To go for s.o., for sth., dul i gcoinne duine, ruda. To go to s.o. for alms, dul chuig duine ag iarraidh déirce. To go on a journey, dul ar aistear. To go (for) a walk, dul ag siúl. He went on foot, chuaigh sé (ann) de shiúl cos, de chois. To go on horseback, dul (ann) ar marcaíocht, ar muin chapaill. He went by train, by car, etc., chuaigh sé ann ar an traein, i ngluaisteán, etc. Out (in, over, etc.) he went, amach (isteach, anonn, etc.) leis. There he goes! siúd chun siúil é! Who goes there?, cé sin agam ann? To go the shortest way, an t-aicearra a ghabháil. Go the road (rather than the fields), gabh an bóthar (agus ná bac leis na goirt). He went the river, by the river, bealach na habhann a chuaigh sé. To go twenty miles an hour, dul fiche míle san uair. You go first! tusa ar tosach! You go next! bíse ar an gcéad duine eile! Go before me, gabh (amach) romham. Go ahead!, oibrigh leat! b Ritheann, luíonn, síneann. Mountains that go from east to west, sléibhte atá ag rith soir siar. c To go to school, dul ar scoil; dul chun na scoile. To go on the stage, dul le haisteoireacht. He went to sea, chuaigh sé ina mhairnéalach. To go into the army, dul san arm F: to go for a soldier, dul le saighdiúireacht. Wine that goes to the head, fíon a d'éireodh sa cheann. The drink went to my head, chuaigh an t-ól i mo cheann dom. d To go hungry, déanamh gan bia; an t-ocras a chleachtadh. To go barefoot, imeacht cosnochta. e He went his own way, rinne sé a chomhairle féin. f The names go in alphabetical order, tá na hainmneacha in ord aibítre. Promotion goes by seniority, de réir aoise a thugtar ardú céime. 2 Gluaiseann, siúlann. a It goes by steam, le gal a oibríos sé. The table goes on wheels, tá rothaí ar an mbord. To be going, bheith ag gluaiseacht, sa siúl. To set a machine going, inneall a chur ag gluaiseacht, sa siúl. To keep s.o. going in food, bia a choimeád le duine. He has enough to keep him going, tá tarraingt a láimhe aige. We must keep the industry going, caithfimid an tionscal a choimeád ar siúl. To keep the fire going, an tine a choimeád ar lasadh, istigh. To make (things) go, (i) fuinneamh a chur san obair; (ii) ceol a chur i gcuideachta. How goes it? conas tá an saol, an misneach? (Of play) It went well, d'éirigh go maith leis. How is the war going? conas tá an cogadh ag imeacht, ag déanamh? Things are not going well, tá droch-chaoi ar an scéal. If all goes well with us, faoina bheith slán dúinn; ach sinn a bheith slán. As things are going, ar an gcuma a bhfuil an saol (ag imeacht). When he gets going he never stops, nuair a thosaíonn sé ní féidir é a stad. What I say goes, an rud a déarfadsa is é a bheas déanta. b (i) The bell went, bhuail an clog. It has just gone twelve, níl a dó dhéag ach buailte aige. It has gone six already, tá sé tar éis a sé cheana féin. To be going fifty, bheith ag druidim leis an leathchéad. He's gone forty, tá an daichead glanta aige. (ii) It went bang, phléasc sé; F: thit an tóin as. She kept going oh! and ah! bhí gach aon ó! agus á! aistí. c This is how the chorus goes, mar seo atá an curfá. d (Of contest) I don't know how matters will go, ní fheadar conas a thitfidh. Judgment went for the plaintiff, tugadh an bhreith i leith an ghearánaí. The damages go to the injured party, don té a ndearnadh éagóir air a dhlitear an cúiteamh. 3 a (Of time) Imíonn. The time will soon go, is gearr a bheidh an t-am ag sleamhnú leis. Ten minutes gone and nothing done, deich nóiméad caite agus gan aon ní déanta. How goes the time? cén t-am den lá é? b As the saying goes, mar a deirtear; mar a deir an nath. The story goes that. . ., tá sé ráite go ...; tá scéal amuigh go ... As times go, agus an saol mar atá. That’s not dear as things go, níl sin daor agus an luach atá anois ar rudaí. c He went by a false name, thug sé ainm bréige air féin. d That goes without saying, níl call sin a rá. e (Of money) Tá cion ar. 4 a Imím, fágaim, bailím liom. After I have gone, nuair a bheadsa imithe. Don't go yet, ná himigh go fóill. We must be going, tá sé in am bóthair. Let me go!, scaoil chun siúil mé. (Cf. 12 (a)) Go!A: Be gone! scrios (as mo radharc)! cuir díot! bailigh leat! fág an áit! (To dog) Go home, buail abhaile. Sp: Go!, gluaisigí! From the word go, ó thosach; ó thús báire. b A hundred employees to go, tá céad feidhmeannach le leagan as. He must go, caithfear a chur chun siúil, caithfear bata agus bóthar a thabhairt dó. c Imíonn (as radharc). My hat has gone, níl aon fháil ar mo hata. It has, is, all gone, níl aon chuid de fágtha. That's the way the money goes, mar sin a scaiptear an t-airgead; sin é an scaipeadh a théann ar an airgead. His sight is going, tá na súile ag teip air; tá an radharc ag meath aige. Her teeth are gone, tá na fiacla caillte aici. d (i) The board went, thug an clár (uaidh). The rope went, scar an rópa. The light went, theip, chlis, an solas, (ii) This stuff goes at the folds, caitheann an t-éadach seo ag an bhfilleadh. e These spoons are going for sixpence each, tá na spúnóga seo á ndíol ar réal an ceann. Going! going! gone! aon! dó! trí! díolta is ceannaithe! f If I hear of any job going, má chloisim faoi aon phost a bheith ag imeacht g To go the way of all flesh, imeacht ar slí na fírinne, ar an mórshlua. P: It went west, thit an tóin as. 5 a To go to see s.o., to go and see s.o., dul ar thuairisc duine. Go and shut the door, téirigh agus dún an doras; éirigh anonn agus dún an doras. P: He went and got married, cad a rinne sé ach pósadh. Now you've (been and) gone and done it! tá an donas déanta anois agat! b (Expressing merely purpose) He went to help her, but she got up again, bhí sé chun cabhraithe léi ach d'éirigh sí arís. c (Determination) I am going to go, táim meáite ar dhul. I am going to have my own way, mo thoil féin a dhéanfad. I am not going to be forced, ní imreoidh aon duine lámh láidir ormsa. d (Intention) I am going to spend my holidays abroad, tá beartaithe agam, tá ar intinn agam, dul thar sáile ar mo laethanta saoire. e (Immediate future) I am going to tell you a story, inseoidh mé scéal duit anois. f To go motoring, geábh a thabhairt i ngluaisteán. To go hunting, fishing, dul ag fiach, ag iascaireacht. To go looking for s.o., dul ar thóir duine. There you go again! ar do sheanléim arís duit! an seanphort céanna arís agat! 6 a To go to law, dul chun (an) dlí. To go to war, cogadh a chur(with, ar) dul i gcogadh(with, le); dul chun cogaidh. He will not go to the trouble of doing it, ní chuirfidh sé de dhua air féin é a dhéanamh. b Cards: To go two, three, a dó, a trí, a ghlaoch. To go one better than s.o., an barr a bhaint de dhuine 7 a (i) Trunk that will go under the seat, trunc a thoillfidh faoin suíochán. (ii) Where does this book go? cá mbíonn an leabhar seo? b Six into twelve goes twice, a dó dhéag ar a sé sin a dó. Seven into six won't go, a sé ar a seacht ní féidir sin. 8 His title will go to his eldest son, an mac is sine aige a gheobhaidh an teideal ina dhiaidh. 9 Cuidíonn (le rud a dhéanamh); cuireann (le rud); téann (chun sochair, chun dochair, do rud). The qualities that go to make a soldier, na tréithe nach mór don saighdiúir. That action goes to show his honesty, fágann an gníomh sin gur fear macánta é. This news goes to make matters worse, is measa an cás de bharr an scéil seo. Sixteen ounces go to the pound, sé unsa dhéag an punt. 10 Sroicheann; téann (chomh fada le, fad le). The estate goes down to the river, tá an t-eastát ag dul go habhainn. The report is accurate as far as it goes, tá a bhfuil sa tuarascáil cruinn. No one writes better so far as style goes, níl aon duine is fearr ag scríobh ná é i dtaca le stíl de. 11 a Iompaíonn, éiríonn. To go mad, dul ar buile. To go communist, iompú leis an gcumannachas. He went white, d'iompaigh an lí ann. He went red, las sé; dheargaigh sé. He went black in the face, dhubhaigh agus ghormaigh air. b (Of house) To go to ruin, titim as a chéile; dul chun raice. His son has gone to the bad, tá a mhac imithe chun drabhláis. 12 a To let go, bogadh, scaoileadh. He let go (his hold of) the rope, scaoil sé an téad uaidh. Let me go! bog díom! scaoil liom! (Cf.4 (a)) Nau: Let go forward! lig uait romhat! b He let himself go, scaoil sé leis féin; lig sé scód leis féin. He let himself go on that subject, lig sé scód leis féin agus é ag caint faoin ábhar sin. c Let it go at that, bíodh (amhlaidh) más ea! déanfaidh sin. We'll let it go at that, fágaimis mar sin é. 13 P: a To go it, ceol a bhaint as an saol. He's going it! tá sciatháin faoi! níl aon teorainn leis! b Go it!, corraigh ort! treise leat! Dia leat!
REVERSE SEARCH IN ENGLISH—IRISH DICTIONARY
PHRASES IN ENGLISH—IRISH DICTIONARY
To go aboard, dul ar bord.
He went a long way about, chuir sé timpeall mór air féin.
This is how I go about it, seo mar théim ina chionn.
He has gone to his account, tá sé ar shlua na marbh, in áit na fírinne.
He is accustomed to going there, tá sé de nós aige dul ansin.
He went across the bridge, chuaigh sé thar an droichead.
To go in for acting, dul ar an stáitse.
To go into action, dul i gcomhrac.
To go, come, afoot, imeacht, teacht, de shiúl cos.
I come after he goes, tiocfaidh mise tar éis dó sin imeacht, nuair a bheas seisean imithe.
He is (all) agog to go, tá sé ar bior ag iarraidh imeacht, tá sé á bheophianadh go n-imeoidh sé.
To go ahead, dul ar aghaidh, dul chun tosaigh.
To go on ahead, imeacht ar dtús.
(You) go on ahead (of us), ar aghaidh leat romhainn.
He is going ahead, tá sé ag dul chun cinn, ag dul ar aghaidh.
Go ahead! (i) ar aghaidh leat! (ii) oibrigh leat!
To go to s.o.'s aid, teacht i gcabhair ar dhuine.
His condition would not allow of his going out, ní fhéadfadh sé dul amach ag an mbail a bhí air.
To go along a street, dul síos (suas, etc.) sráid.
Reading as he went along, é ag léamh roimhe.
To let go, drop, the anchor, an t-ancaire a chur.
Go and fetch for it, imigh leat dá iarraidh.
I cannot go any further, ní thig liom dul níos faide.
Things are (going) all anyhow, tá an uile rud bun os cionn.
He went out (just) as I came in, chuaigh sé amach (go díreach) agus mé ag teacht isteach.
As you are not ready we cannot go, tharla nach bhfuil tú réidh ní thig linn imeacht.
He went ashy pale, tháinig dath an bháis air.
To go astern, dul chun deiridh; druidim siar.
To go astray, (i) dul ar seachrán, ar fán; (ii) Pej: imeacht chun drabhláis.
He went away, d'imigh sé, d'imigh sé leis.
(Of plans, etc.) To go all awry, bheith síos agus suas, bheith bun os cionn.
He went back on his promise, chuaigh sé ar a thóin ina ghealltanas.
To go, walk, backwards, imeacht, siúl, ar gcúl.
(Of meat) To go bad, lobhadh, fíniú a dhéanamh.
He is going from bad to worse, tá sé ag dul ó ghiolla na sliogán go giolla na mbairneach.
Things are going, turning out, badly, níl ag éirí go rómhaith leis na gnóthaí.
(Of persons) He went to the bad, chuaigh sé chun drabhláis, d'imigh an diabhal air.
To go bail for s.o., dul i mbannaí ar dhuine.
I’ll go bail that..., rachaidh mé i mbannaí go...
He went at it bald-headed, thug sé faoi ceann ar aghaidh.
adv.F: It went bang, phléasc sé.
He went bankrupt, briseadh ina ghnó é; chuaigh sé i mbá. S.a. UNDISCHARGED.
Going about barefooted, ag imeacht sna boinn.
He went out bareheaded, chuaigh sé amach ina mhaoil.
He went off at a rare bat, d'imigh sé an méid a bhí ina chraiceann.
They were all gone, bhí siad uile imithe.
To go to bed, dul a luí, a chodladh.
To go on before, imeacht ar tosach.
Before going away, he said . . ., roimh imeacht dó, sular imigh sé, dúirt sé ...
These jobs go (a-)begging, níl iarraidh ag aon duine ar na poist seo.
PHRASES IN ENGLISH—IRISH DICTIONARY
To lie (late) abed, codladh go headra.
To live in abject poverty, maireachtáil go fíorbhocht; bheith ar maos i mbochtaineacht.
To play fair and above-board, imirt go macánta cneasta; bheith ionraic.
Absolutely necessary, go fíor-riachtanach.
In abundance, go fairsing, go hiomadúil, go fras; F: go barr bachall.
Your cheque was most acceptable, tháinig do sheic isteach go binn; bhí fáilte is céad roimh do sheic.
This proposal met with general acceptance, glacadh go forleathan leis an moladh seo.
Access to the door is by a flight of steps, suas staighre a théitear go dtí an doras.
By a mere accident, go díreach de thaisme.
The motion was carried by acclamation, ritheadh an tairiscint go lúcháireach.
He acknowledged having done it, d'admhaigh sé go ndearna sé é.
He acknowledged himself beaten, d'admhaigh sé go raibh sé buailte.
Fenc: He acknowledged a hit, d'fhógair sé go bhfuair sé buille.
I acknowledge (receipt of) your letter, admhaím go bhfuarthas do litir.
I acquainted him with the facts of the case, chuireas an scéal go hiomlán ina láthair.
He acquitted himself well, chruthaigh sé go maith.
We shall soon be across, is gearr go mbeimid thall.
He acted the part of an honest man, rinne sé go hionraic é.
He is still active, tá fuinneamh go fóill ann, tá sé rúpach fós.
He actually swore, chuaigh sé go fiú ag mionnú.
Acute stage of disease, an uair atá an aicíd go han-dona.
He added that..., dúirt sé freisin go ...
To adjourn sth. to, till, the next day, for a week, rud a chur siar go dtí an chéad lá eile, go ceann seachtaine.
F: To adjourn to a place, dul go dtí áit. We'll adjourn to the room, rachaimid chun an tseomra.
To adjudge a prize to s.o., duais a mholadh do dhuine, a mholadh go dtabharfaí duais do dhuine.
To make full admissions of guilt, an choir a admháil go hiomlán.
The windows do not admit enough air, ní ligeann na fuinneoga go leor aeir isteach.
It must be admitted that . . ., caithfear a admháil go . . .
I was wrong, I admit, admhaím go raibh mé contráilte.
It is admittedly incorrect, aithnítear go bhfuil sé mícheart.
The country is admittedly in a bad way, admhaíonn cách go bhfuil drochbhail ar an tír.
Advanced students, scoláirí atá oilte go maith.
You might with advantage apply to . . ., b'fhéidir go mb'fhiú duit dul chuig . . .
To show to great advantage, taibhsiú go han-bhreá.
He affects stupidity, ligeann sé air féin go bhfuil sé dallintinneach.
I was very much affected by it, chuir sé as dom go mór.
I am afraid he will die, is eagal liom go bhfuil an bás aige.
I am afraid he is out, déarfainn go bhfuil sé imithe amach.
Soon, long, after, go gearr, i bhfad, ina dhiaidh sin.
I only heard of it afterwards, ní raibh a fhios agam go (dtí go) raibh sé thart, níor chualas go dtí ina dhiaidh sin é.
Never again, go brách arís.
Again I am not sure that..., lena chois sin nílim cinnte go . . .
From age to age, ó aois go haois.
I found him greatly aged, chonacthas dom go raibh an aois tite go mór air.
Ten years ago, deich mbliana go ham seo.
He is (all) agog to go, tá sé ar bior ag iarraidh imeacht, tá sé á bheophianadh go n-imeoidh sé.
The whole town was agog, bhí an baile go huile ar fuaidreamh.
F: Just agoing to begin, go díreach ar tí tosú.
I was agonized at the thought that . . ., bhí sé ag dul tríom a smaoineamh go . . .
I quite agree with you, tigim leat go hiomlán.
About this website | How to use this website | Feedback | Accessibility | Plugins and widgets | Website App | Grammar Wizard | News