Baile Foclóir Nua Béarla–Gaeilge » FNBG »
Cuardaigh focal Gaeilge nó Béarla.
Focail chosúla: · D · · -de · dea
Tosach A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TORTHAÍ IN FOCLÓIR GAEILGE—BÉARLA
de1, prep. (Pron. forms:díom, díot, de m, di f, dínn, díbh, díobh)(Lenites; becomes d’ before vowel or fh followed by vowel; combines (i) with article an to form den. S.a. an1, (ii) with poss. adjectives a, ár, to form dá, dár. S.a. 2,3,4, dar3, dár1,2) From, off; of. 1. (a) (Denoting removal, separation, cessation, etc.) Rud a bhaint de dhuine, to take sth. from s.o. Tóg den bhord é, take it off the table. Bhris mé den chrann é, I broke it off the tree. Tá an ceann den teach acu, they have taken the roof off the house. Ghlan sí an smál de, she cleaned the stain from it. Éirí, titim, de rud, to rise, fall, from sth. Scoir siad den obair, they left off work. Stad sé den ól, he stopped drinking. Léim sé (anuas) den charraig, he jumped (down) from the rock. S.a. bain de, caith de, cuir de, tóg de. (b) (Denoting attachment, continuation) Greamú de rud, to become attached to sth. Leanúint de rud, to keep at, continue, sth. Cheangail sé den chuaille é, he tied it to the pole. Chroch mé de mo ghualainn é, I suspended it from my shoulder. (c) (Denoting relative position) Laistiar den teach, at the back of the house. Taobh abhus den abhainn, on the near side of the river. Faoi mhíle den chathair, within a mile of the city. 2. (a) (Origin, derivation) Duine den seanreacht, one of the old regime. Bean de Ghearaltach, a Fitzgerald lady. Tháinig siad de dhream uaibhreach, they came of a haughty race. Tá earraí de dhéantús na hÉireann le fáil ann, Irish-manufactured goods may be obtained there. (b) (Material, substance, contents) Íorna de shnáth olla, hank of woollen yarn. Lán doirn de mhilseáin, fistful of sweets. Rinneadh d’adhmad é, it was made of wood. Líon sí d’uisce é, she filled it with water. (c) (Instrument, cause) Buille de bhata, blow of a stick. Fuair sé bás den ocras, he died of hunger. (d) (Kind) Amadán de dhuine, a fool of a person. Banrach de theach, a barn of a house. A leithéid de lá, such a day. De dhuine mar é, for one like him. (With repetition of noun) Bhí scian agam, de scian bheag ghéar, I had a knife, a little sharp knife. (e) (Procurement, use) Iasacht de pheann, the loan of a pen. Lá de chapall, the use of a horse for a day. Fuair mé tamall de chomhrá uaidh, he conversed with me for a while. (f) (Partitive) Cuid den arán, some of the bread. Uair den oíche, an hour of the night. An chéad lá den mhí, the first day of the month. Beirt de na páistí, two of the children. An duine is óige den teaghlach, the youngest of the family. Fear de na fir, one of the men. Seachtain d’obair chrua, a hard week’s work. Fuair mé mo dhóthain de, I got enough of it. 3. (In reference to action, event) (a) (Manner, means of performance) Teacht de rúid, to come rushing. Éirí de léim, to jump up. Chuaigh siad den ruathar sin thar an droichead, that charge brought them over the bridge. Siúl de chosa tirime, to walk dry-footed. Rud a chur de ghlanmheabhair, to learn sth. off by heart. Briseadh de thaisme é, it was accidentally broken. D’imigh sé de phléasc, it went off with a bang. Ar seisean, de ghlór ard, said he, in a loud voice. (b) (Consequence) Ghabh sé fearg de, he took umbrage over it. Tháinig easaontas de, disunity arose out of it. (c) (Occasion, duration) Ag obair d’oíche is de lá, working by night and by day. Bíonn sé ag caint de shíor, he is forever talking. Éistim leis de ghnáth, I listen to him as a rule. Nuair a tháinig mé anseo den chéad uair, when I came here for the first time. (d) (Cause, reason) De bhrí gur fíor é, by reason of the fact that it is true. De bharr a bhfuil ráite, on account of what has been said. Cailleadh é de dhíobháil misnigh, he was lost through lack of courage. De cheal sláinte, for want of health. 4. (Used mainly with substantive verb and copula) (a) (Denoting feature of, what pertains to, something) Is den mhúineadh é, it pertains to good manners. Shíl sé gur den bhaisteadh é, he thought it was part of the baptismal ceremony. Tá sé de chlú air (go), he has the reputation (of). Bhí sé de nós acu, it was customary with them. Ná bíodh sé de leithscéal agat, don’t have it as an excuse. Den duine an t-éadach, clothes make the man. S.a. coimhéad1. (b) (Extent) Is leor de locht é, it is fault enough. Is fada de bhlianta (ó), it is long years (since). Bhí de mhéid na doininne (go), the storm was so great (that). Má tá sé de mhisneach agat, if you have the courage. Ní raibh de chiall aige ach seasamh ansin, he had no more sense than to stand there. Tá siad go beag de mhaith, they are of little use. Diabhal a bhfuil de chaill air, devil a bit is wrong with him. Ní raibh basctha de, it was not too bad. Níl de ach sin, that is all there is to it. (c) (Degree, comparison) Is fearr de bhia é (ná), it is better food (than). Ba lú de thairbhe é mar sin, there was less benefit in it that way. Is sine de chúig bliana é ná mise, he is five years older than me. Is airde d’orlach é, he is taller by an inch. Níl sé chomh mór d’fhear leat, he is not as big a man as you. (d) (In regard to) Cad ab áil leat díom? What do you want with me? An rud is dóigh liom de, what I think of it. Níl aon bharúil agam de, I have no opinion of it. (e) (After certain adjectives) Bheith tuirseach, cortha, sách, de rud, to be tired of, weary of, satiated with, sth. Tá an áit lán díobh, the place is full of them. Má tá tú sásta de, if you are satisfied with it. (f) (Pronoun de used in reference to antecedent) Is é an rud is measa de (go), the worst part of it is (that). Ba mhaith sin de, that would be good (if it were so). Rud eile de, what is more. Maidir liomsa de, as far as I am concerned. Ní fearr liom scéal de, I am just as pleased. Cibé ar domhan de, but howsoever. (g) (According to) De mo dhóigh, as I think. De réir mo thuairime, according to my opinion. De do thoil féin, of your own free will. De dheoin nó d’ainneoin, willingly or unwillingly.
-de2, enclitic added to comparatives. Is fearrde sibh é, daoibh é, you are the better for it. Is fusaide é a dhéanamh, it is the more easily done.
ABAIRTÍ IN FOCLÓIR GAEILGE—BÉARLA
A rá is de go ndéanfadh sé sin, to think he would do that.
Ní raibh sé sásta faoi rá gur inis mé di é, he was not pleased that I told her.
Is beag an t-~ a bhí leis de bharr a lae ag iascach, he had little reward for his day's fishing.
Níl a fhios ~ a bhfuil de shaibhreas acu, they are incalculably rich.
De réir, ar feadh, a ~e, according to his means.
~ de, do, adhere to, follow.
D’~ an t-ainm di, the name stuck to her.
Na hadharca a bhaint de ghamhain, to dehorn a calf.
~ a thógáil de dhuine, to find an excuse for s.o., save s.o. from punishment.
~ a bhaint as caint, a dhéanamh de chaint, to make sense out of what is said; to draw a conclusion from what is said.
~ a dhéanamh de dhuine, to make a fuss of s.o.
~ (de, do), adherence (to).
Ag déanamh aeir agus iontais díobh, regarding them with wonder and surprise.
Beidh sé ina ~ má bhaintear an t-aicearra de, he will be in a sorry plight if he loses the short-cut.
Cad ab ~ leat díom? What do you want with me?
~ de dhuine, chunky person.
Fear (de) d’~, a man of your name; your namesake.
Is fear de d’~, ar d’~, é, he is a namesake of yours.
De m’~, in spite of me.
2. ~ de dhuine, wild, violent, person; huge person.
Fear de d’~, a man of your inches.
Cad é an ~ de bhlianta a chaith sé ann? How many years exactly did he spend there?
~t ar, de, dhuine rud a dhéanamh, to bid s.o. to do sth.
Is iomaí lá de mo chuid allais aige, I worked many a hard day for him.
~ an diabhail (de ghasúr), a limb of Satan, a scamp (of a boy).
~ de chonradh, article of an agreement.
An t-~ de lá, the time of day.
Ag obair de réir an ~a, working to time.
Tá orlach de ~ fós, there is an inch of it still sticking out.
~ a dhéanamh de dhuine, to make a fool of s.o.
Ag iarraidh ~ na súl a bhaint díom, trying to hoodwink me.
Fad amhairc de mhachaire, a vast plain.
~ daoine, ~ súl de dhaoine, a sight, a great number, of people.
de (> den), do (> don), i (> sa, san before
de, do, i (> sa); d, t eclipsed under same circumstances as
Baineadh an ~ díom, I lost my breath; I was dumbfounded.
Chuir sé an fharraige ~ de, he crossed the sea.
Níl dul taobh ~ de sin, that cannot be gainsaid.
~ de laethibh, on a day, one day.
~ de chéad, one out of a hundred.
Faoi ~ de, within an ace of.
4. Ní raibh d’~ ná (de) mháthair ann ach iasc, the place was alive with fish.
Má bhaineann tú de ní bheidh mórán áthais ort, if you interfere with him you will regret it afterwards.
~ a dhéanamh de rud, to recopy sth.
A ~ seo de chumas, ability such as this.
Tháinig an t-~ ar an ~ (agus tháinig mo chuid féin ormsa de), the times have changed utterly (and I have changed along with them).
Ní dhéanfaidh tú ar a ~ de dhóigh é, you will not (be able to) do it in any other way.
Is doiligh cuid de na daoine a athrú, it is difficult to move, influence, some people.
Fiche punt agus luach béile de bhabhta leis, twenty pounds and the price of a meal to boot.
Gar, deas, do bhaile; de chóir ~, near home; near at hand.
ABAIRTÍ IN FOCLÓIR GAEILGE—BÉARLA
~ giorriacha, hare-coursing. leithéid de chúrsáil, such a chase; such running about.
~ de lúis, fleur-de-lis.
Maidir leis an suíomh seo | Conas an suíomh seo a úsáid | Aiseolas | Inrochtaineacht | Breiseáin agus giuirléidí | Aip an tsuímh | An Draoi Gramadaí | Nuacht