Baile Foclóir Nua Béarla–Gaeilge » FNBG »
Cuardaigh focal Gaeilge nó Béarla.
Focail chosúla: · ago · ego · G · ga
Tosach A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TORTHAÍ IN FOCLÓIR GAEILGE—BÉARLA
go1, particle. (Used with predicative adjectives and with adverbs) (Prefixes h to vowels) Bheith go maith, go breá, to be well, fine. Fuair sí bás go hóg, she died young. Go feargach, go socair, angrily, quietly. Go réidh leat, go easy. Go mall aréir, late last night. Go huile, go hiomlán, entirely.
go2, prep. (Eclipses; combines with poss. adjs. a, ár, to form gona, gonár) 1. Lit: With, having. Fear go lí, a handsome man. Scian go mbua, a charmed knife. Cath go ndíth, a destructive battle. Flaith go ngail, a valorous prince. Go n-aghaidh suilt, with a pleasant face. Go n-onóir, with honour. Each gona shrian, a horse plus its bridle. 2. (In measurement, chiefly with leith)Troigh, míle, acra, go leith, a foot, a mile, an acre, and a half. Cloch, tonna, go leith, one and a half stone, tons. Dhá bhliain go leith, two and a half years. Trí chéad go leith punt, three hundred and fifty pounds. 3. Lit:Lá go n-oíche, a day and a night. 4. (In phrases) Go bhfios dom, as far as I know. Go gcuimhin liom, as far as I remember. Go gclos dom, from what I hear. (Var. of 4: non-eclipsing)
go3, prep. (Prefixes h to vowels) To, till, until. 1. (a) (With s.) Dul go Meiriceá, to go to America. Siúl go barr an chnoic, to walk to the top of the hill. Titim go talamh, to fall to the ground. Suí go maidin, to sit up till morning. Go ham luí, until bedtime. Go glúine san uisce, up to the knees in water. Chuaigh sé go gualainn orm, it reached to my shoulder. Go bás, till death. Go brách, forever. Bliain go Luan seo chugainn, a year (up to) next Monday. (b)(With vn.)Go bánú an lae, till dawn of day. Go teacht an earraigh, until the coming of spring. Go himeacht na nIarlaí, until the flight of the Earls. Go cur chuige, until one tries. Fiú go ní a chos dó, even to washing his feet for him. (c)Ó . . . go, from . . . to. S.a. ó45. (d)Go dtí :dtí. 2. (In idiomatic phrases) Ní buanaí go faobhar, a reaper must (be able to) sharpen his blade. Ní saor go binn, it is the gable that tests the mason. Ní féasta go rósta, nothing makes a feast like roast meat. Ní laoi go Laoi an Amadáin Mhóir, there is no lay like the Lay of the Big Fool.
go4, conj. (Eclipses; replaced by gur with past tense of regular verbs. S.a. gur :is1)1. (Introducing noun clause) That. Deir sé go bhfuil deifir air, he says (that) he is in a hurry. Ar eagla go mbeinn déanach, for fear (that) I should be late. B’fhéidir go leanaidís é, perhaps they used to follow him. Ionas go mb’fhusa an obair a dhéanamh, so that it would be easier to do the work. 2. (Introducing temporal clause) Until. (a)Fan go dtiocfaidh sé, wait until he comes. (b) (With nó) Bí ag imeacht romhat nó go bhfeicfidh tú teach mór, keep on going until you see a big house. 3. (With other conjunctions introducing causal clause) Because. Níor fhéad mé teacht mar go raibh mé tinn, I couldn’t come because I was ill. Bhí fearg air faoi go raibh siad ag déanamh gleo, he was angry because they were making noise. 4. (Introducing purpose clause) In order to, to. (a)Tháinig sé anseo go bhfeicfeadh sé í, he came here to see her. (b) (With other conjunctions) Déan deifir le go mbeidh tú réidh in am, hurry up so that you may be finished in time. 5. (Introducing consecutive clause) (a)Bíonn sé chomh fuar ansin go mbíonn ort cóta a chaitheamh, it is so cold there that you have to wear a coat. (b) (With agus, is) Nuair a tháinig sé isteach is go bhfaca sé cé a bhí ann, d’imigh sé leis, when he came in and saw who was there, he went away. 6. (With other conjunctions introducing concessive clause) Ní dhearna sé é, ainneoin go ndúirt mé leis é, he did not do it, in spite of the fact that I told him to do it. 7. (Introducing independent clause) (a)Tháinig sé isteach sa seomra go bhfuair sé an leabhar, he came into the room and got the book. (b)Go bhféadfá sin a rá, you might well say that. Go mbeinn caillte murach iad, (I declare that) I should be lost without them. Go mb’fhéidir é, it might be so. Is go mb’fhearr liom míle uair é (ná), I’d prefer it a thousand times (to).
go5, verbal part. used with pres. subjunctive. (Expressing wish). Go gcuidí Dia leo, may God help them. Go maire tú é, may you live to enjoy it. Go mbeirimid beo air, may we live to see it. Go raibh maith agat, thank you. Go mba é duit, the same to you.
go6, interr. part. (In phrases) Go cé = cad é :cad12. Go céard = céard.
go7, rel. particle = a61(b).
TORTHAÍ GAOLMHARA IN FOCLÓIR GAEILGE—BÉARLA
CUARDACH DROIM AR AIS IN FOCLÓIR GAEILGE—BÉARLA
ABAIRTÍ IN FOCLÓIR GAEILGE—BÉARLA
Bhí sé á dhíol go saor, (i) he was selling it cheaply, (ii) it was being sold cheaply.
Deir sé go bhfuil ocras air, he says he is hungry.
Níl ach a rá go bhfuil ciall aige! It can hardly be said that he has any sense.
A rá is de go ndéanfadh sé sin, to think he would do that.
go, i dtaobh a rá go, because.
~, abraimis, go bhfuil an ceart agat, assuming that you are right.
Talamh, airgead, go h~, plenty of land, of money.
Ar an ~ go, for the reason that.
Go hard ~, loudly and plaintively.
Níl ann ~ go bhfeicim iad, I can barely see them.
Tá sé maith go leor ~ gan fearg a chur air, he is all right if he is not angered.
~ ab é go bhfuil deifir orm, if I weren’t in a hurry.
Cén t-~ é go Corcaigh? How far is it to Cork?
Go h~, in brief.
Ar ~ go, on condition that.
Go gcuire Dia an t-~ ort, (i) may God prosper you, (ii) God love you!
Go dté ~ orm, to my dying day.
Go h~ le Dia, providentially.
D’~ sé go raibh an ceart agam, he admitted that I was right.
Admhaíonn an saol (go), everybody admits, agrees (that).
Tá sé ~ go ndearna sé é, he admits that he did it.
Duine a mholadh go h~, to praise s.o. to the skies.
Tá go leor le déanamh agam, I have a lot to do.
Go dona ag an Laidin, ag an léann, poor at Latin, learning.
Go maith ag an slaghdán, good for a cold.
Tá sé beag go leor agat, it is little enough for you.
D’imigh sé go Meiriceá. A~ nuair a bhí sé tamall thall . . . . He went to America. And when he was there some time . . . .
Is dóigh go raibh rud éigin uaidh ~ é a theacht anseo, he probably wanted something, seeing that he came here.
Ó théann (sé) ~ go dtéann, ná cuir bac air, since he is going, which he is, don’t stop him.
Ó bhí ~ go raibh, since it was, which is true.
Tá a fhios ag Dia ~ (go), God knows (that).
Má tá i ndán ~ go saorfar é, if he happens to be set free.
Bíodh ~ go bhfaca tú é, granted that you saw him.
Abair ~ go bhfuil sé fíor, suppose it is true.
Go fiú ~ na gcipíní, even the small sticks.
Le súil ~ go, expecting that.
I ndúil ~ go, hoping that.
Go h~, quickly, soon.
Ní raibh mé i m’~ riamh go dtí anois, never before was I in such a fix.
Go h~, briefly.
Go h~ ina dhiaidh sin, shortly afterwards.
Go hionmhain ~, lovingly and gently.
Tá an scéal go h~, things are in a sorry state.
D’~ sé go raibh eagla orm, he perceived that I was afraid.
D’~ mé air go raibh sé imníoch, I perceived he was anxious.
Is ~ go, it is certain that.
Is cosúil go raibh siad in ~ dá chéile, it seems they were fated for each other.
An fear sin go h~, that man in particular.
Go h~ má, especially if.
Ach go h~, anyway, at any rate.
ABAIRTÍ IN FOCLÓIR GAEILGE—BÉARLA
Téigh a chodladh, go to sleep.
Chuaigh siad a dtriúr ann, they went there, all three of them.
An fear a bhfuil a mhac ag imeacht, the man whose son is going away.
Cibé duine a mbeidh an t-ádh air, whoever is going to be lucky.
Dul, teacht, ~, to go, to come, home.
~ leat! Go home!
Dul ~, to go home, take effect.
Ní ag teacht atá siad ~ ag imeacht, they are not coming but going.
Ní rachaidh mé ~ a bhfaighidh mé scéala cinnte, I won’t go till I get definite news.
Bhéarfadh ~ sneachta ann é, he needs no persuasion to go there.
Bíodh an diabhal aige! Let him go to the devil!
Ag breith ~ ar an ngaoth, going faster than the wind.
Ná hionsaigh ~, don’t go looking for trouble.
Tabhair d’ ~ ar an obair, go about your work.
Bhí na scaotha ~ na scaotha éan ag dul ó dheas, there were flocks and flocks of birds going south.
D’imigh sé go Meiriceá. A~ nuair a bhí sé tamall thall . . . . He went to America. And when he was there some time . . . .
D’imigh sé ~ fearg air, he went away in anger.
Ó théann (sé) ~ go dtéann, ná cuir bac air, since he is going, which he is, don’t stop him.
Tá an tine ag dul in ~, the fire is going out.
Nuair ab ~ dúinn imeacht, when it was time for us to go.
Tá ~ na bó istigh, the cow has gone her time.
Dul ~, to go out.
Chuaigh sé an cnoc ~, he went off over the hill.
Lig ~ é, (i) let him (go) out, (ii) release (your hold on) him.
~ leat! ~ libh! Out you go!
~ leis, (i) put him out, (ii) he came, went, out, (iii) out with it, say it.
An fear ~, the man who is going, has just gone, out.
Más ~ go bhfuil tú ag imeacht, if in fact you are going away.
Ar ~ a chuaigh sé ann, he went there on spec.
Rud a ligean ~, sa dul ~, to let sth. go to waste.
Tá an bia ~ ort, your food is spoiled, gone to loss.
Dul ~ i rud, to go wrong, make a mistake, in sth.
Chuaigh an litir ~, the letter went astray.
Is fada atá sé ~, he is gone a long time.
Bhí sé ~ leis féin i dtaobh dul ann, he regretted going there.
Dúirt mé leis dul san ~ leis, I told him to go to the dickens with it.
Chuaigh an bia le m’~, the food went down the wrong way, went against my breath.
D’~ don diabhal! Go to the devil!
Ná lig ~ ar do pháistí, don’t let your children go in want.
Ag dul ~, going there.
Gabh ~ chuige, go over to him.
Ag dul chun ~ agus chun ainreachta, going to rack and ruin.
Téigh ~, go there.
D’imigh sé ~, he went away then.
Ní rachaidh mise ar ~ fharraige inniu, I will not go to sea under any circumstances today.
Bhídís ar ~ is ar oireachtas le chéile, they went everywhere together.
Mar a deir an duine ~, as the old saying goes.
Chuaigh sé amach ar an doras, he went out by the door.
Tá fearthainn, sneachta, sioc, air, it is going to rain, snow, freeze.
Chuaigh an tine as orm, the fire went out on me.
Maidir leis an suíomh seo | Conas an suíomh seo a úsáid | Aiseolas | Inrochtaineacht | Breiseáin agus giuirléidí | Aip an tsuímh | An Draoi Gramadaí | Nuacht